Auteur: Bart Agerbeek

 

De onzekerheid en onrust die de Wet DBA met zich mee heeft gebracht heeft ertoe geleid dat in het Regeerakkoord is vastgelegd dat deze regeling weer zal gaan verdwijnen. Daar hoeft niemand verdrietig over te zijn, maar het is vervolgens natuurlijk de vraag wat er voor de wet DBA in de plaats zal komen.

Het kabinet staat een regeling voor ogen waarbij zowel de handhaafbaarheid als de administratieve lasten zwaar meewegen.

Aan de onderkant van de arbeidsmarkt wordt een soort fictie van een dienstbetrekking geïntroduceerd. Een dienstbetrekking wordt dan geacht aanwezig te zijn als sprake is van een laag uurtarief (vermoedelijk tussen € 15 en € 18 per uur), in combinatie met een overeenkomst van langer dan drie maanden of het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Aan de bovenkant van de arbeidsmarkt wordt een soort ‘opting out’ ingevoerd. Men kan hierbij kiezen om buiten de loonheffingen te blijven als sprake is van een hoog uurtarief (vermoedelijk hoger dan € 75 per uur), in combinatie met een korte overeenkomst (korter dan een jaar) of het verrichten van niet-reguliere bedrijfsactiviteiten.

Tussen beide hiervoor geschetste situaties in zal een ‘opdrachtgeversverklaring’ moeten gaan gelden. Hierbij kunnen opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid krijgen door middel het invullen van een webmodule (tenzij sprake is van het onjuist invullen van de hierbij gestelde vragen).

Het lijkt er niet op dat deze nieuwe regeling er ligt vóór 1 juli 2018. De wijze waarop uurtarieven vastgesteld (of herleid) worden, en de vragen waarmee de webmodule gevuld zullen worden, moeten nog worden ingevuld. Een verlenging van de overgangsperiode, waarbij niet handhavend zal worden opgetreden (met uitzondering van ‘kwaadwillenden’), ligt voor de hand. Het blijft dus afwachten hoe de nieuwe regeling er precies uit komt te zien.

Tot het zover is moet je per zelfstandige zorgvuldig blijven bij het vaststellen van de overeenkomst. Zorg voor de aanwezigheid van een goede overeenkomst van opdracht en, als het even kan, gebruik één van de beschikbare modelovereenkomsten.