Een handig stroomschema voor doeltreffende actie!

 

Auteur: Eva Smits
 

Vanaf 1 januari 2017 is de schenkingsvrijstelling eigen woning verruimd en kan € 100.000 belastingvrij worden geschonken. Eén van de voorwaarden hierbij is dat de schenking wordt besteed aan de eigen woning. Maar of ook echt € 100.000 kan worden geschonken is afhankelijk van de gedane of niet gedane schenkingen in het verleden. In onze blog van juli 2016 Denkt voordat men schenkt hebben we hier uitgebreid aandacht aan besteed. Evenals andere aandachtspunten bij het doen van schenkingen.

Ben je voornemens om in 2017 nog een schenking te doen? Dan kun je in het stroomschema Schenken in 2017 nagaan of en voor welk bedrag je nog belastingvrij kunt schenken.

Heb je in 2015 of 2016 een schenking ten behoeve van de eigen woning gedaan? Let dan op dat deze schenking alleen nog dit jaar (2017) en volgend jaar (2018) kan worden aangevuld met een belastingvrije schenking van € 46.824. Daarna vervalt deze mogelijkheid en kan niet meer belastingvrij worden geschonken ten behoeve van de eigen woning.

 

Klik hier voor het stroomschema “Schenken in 2017”