Een challenge om daar eens over na te denken

 
Auteur: Jurgen Holtermans
 

Onlangs is mijn moeder overleden. Een ingrijpende gebeurtenis die een heleboel oproept. Naast emoties rondom en de verwerking van het verlies van één van je ouders, kan het ook de vraag oproepen wat er gebeurt als je zelf komt te overlijden. Een belangrijke vraag waar een heleboel kanten aan zitten. En dat het een keer gaat gebeuren is één van de twee zekerheden die we allemaal hebben. Benjamin Franklin schreef daarover reeds in 1789 aan Jean-Baptiste Leroy: “that in this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.”
 
Het zijn twee zekerheden die in geval van een overlijden bij elkaar komen: de belastingheffing over de nalatenschap, oftewel de erfbelasting. Een belastingheffing die door velen als onrechtvaardig wordt beschouwd. Maar los van wat je vindt van de rechtvaardigingsgronden en legitimiteit  van de erfbelasting (of andere belastingen), feit is dat deze heffing nu eenmaal bestaat en erfgenamen en legatarissen er mee te maken hebben. Net zoals eventuele overige heffingen die ter zake nog kunnen optreden, zoals bijvoorbeeld aanmerkelijkbelangheffing.
 
Reden voor velen om samen met de notaris of fiscaal adviseur te zoeken naar mogelijkheden om de belastingheffing over de nalatenschap te beperken. Mijn ervaring is dat dit niet zelden uitmondt in puur fiscaal gedreven testamenten en schenkingsplannen. En die blijken vervolgens in veel gevallen niet of niet meer overeen te stemmen met de werkelijke wensen van de erflater in spé.
 
Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor je eventuele huwelijkse voorwaarden, die bovendien ook nog eens van invloed zijn op de uitwerking van je testament.
 
“Hoe kan dat nou?”, vraag je je misschien af.
 
Daar kunnen verschillende antwoorden op worden gegeven. Ik noem er enkele:

  • Je testament of huwelijkse voorwaarden dateren van jaren terug en ondertussen is het fiscale, familie- en/of erfrecht veranderd.
  • Je financiële situatie is veranderd.
  • Je persoonlijke of gezinssituatie is veranderd.
  • Je persoonlijke wensen zijn veranderd.

En daarnaast speelt ook een rol wie je heeft geadviseerd, hoe die zelf met dergelijke vraagstukken omgaat en of die jou heeft weten te overtuigen van nut en noodzaak van bepaalde bepalingen in je testament of huwelijkse voorwaarden.
 
Wat de reden ook is, je hebt een keuze. Je kunt niets doen en denken dat het allemaal wel goed zal komen en na jou de zondvloed. Of je kunt je testament of huwelijkse voorwaarden er eens bij gaan zoeken, afstoffen en beoordelen of het nog steeds aan je wensen voldoet. Verantwoordelijkheid nemen, zou je kunnen zeggen.
 
Maar hoe beoordeel je of je testament of huwelijkse voorwaarden nog aan je wensen voldoet?
 
Voor veel mensen is wat in hun eigen testament of huwelijkse voorwaarden is opgenomen namelijk abracadabra. Toverformules. Mijn collega Simon verwoordde het onlangs treffend: “Je moet in je eigen woorden kunnen vertellen wat er in je testament staat. Het is jouw laatste wil.” Als je dat niet kunt, geeft dat te denken en lijkt het tijd om in actie te komen.
 
Maar zelfs als je prima in staat bent te vertellen wat er in je testament of huwelijkse voorwaarden staat, is de vraag of je de fiscale en financiële gevolgen en concrete praktische en juridische uitwerking kunt overzien. Mijn ervaring is dat juist dit laatste vaak een brug te ver is. En dan is hulp gewenst of nodig.
 
Om aan die hulpvraag tegemoet te komen hebben wij onze eigen rekenmodellen ontwikkeld die jou het inzicht geven wat je nodig hebt om beslissingen te kunnen nemen. Zodat je kunt voorkomen dat waarvan je denkt het prima te hebben geregeld, als een boemerang terug komt. Met behulp van onze rekenmodellen geven we je overigens niet alleen inzicht in de fiscale en financiële gevolgen en concrete uitwerking van je testament of huwelijkse voorwaarden.
 
Met behulp van onze rekenmodellen geven we je ook antwoord op vragen zoals:

  • Hoe ziet mijn inkomen er op korte of langere termijn (pensioen) uit?
  • Kan ik eerder stoppen met werken?
  • Wat zijn de gevolgen van de verkoop of overdracht van mijn bedrijf?
  • Wat zijn de gevolgen van bepaalde investeringen, beleggingen, schenkingen?
  • Et cetera.

En zal ik eens wat zeggen.
 
Terwijl ik deze nieuwsbrief schrijf, realiseer ik me dat ik eigenlijk ook niet in detail weet wat er in mijn eigen testament staat. Kortom, ook ik stof binnenkort mijn testament af om te beoordelen of het nog aan mijn huidige wensen voldoet en zal ons eigen rekenmodel eens voor mezelf invullen. Ik sluit niet uit dat ook ik een afspraak met de notaris ga maken.
 
Heb ik je op een idee gebracht?
 
Wil je weten waar je staat?
 
Neem dan gerust contact met mij of mijn collega’s op. Dan kijken we samen naar jouw situatie en of, en zo ja, op welke manier die aanpassing behoeft