Je bevindt je hier: HomeOnze specialisatiesEchtscheiding ➠ Pensioenverevening
 
 

Pensioenverevening

De verdeling van pensioen bij echtscheiding is complexe materie en kan niet los worden gezien van de overige afspraken die je maakt.

In de wet is het nodige geregeld, maar daar kunnen jij en jouw aanstaande ex-partner van afwijken als dat tot beter passende oplossingen voor jou of jullie leidt.

We brengen in beeld welke mogelijkheden jij hebt of jullie hebben en wat de gevolgen van een bepaalde keuze zijn. En zorgen er uiteraard voor dat de keuze die jij maakt of jullie maken correct in het convenant wordt vastgelegd en tijdig aan de pensioenuitvoerders wordt medegedeeld.

In onze publicatie “Pensioen en echtscheiding” hebben we uiteengezet wat van belang is om te weten rondom de verdeling van jouw pensioen, zoals:

  • Wat is pensioenverevening en hoe werkt dit uit?
  • Wat gebeurt er met het partnerpensioen?
  • Welke mogelijkheden zijn er om van de wettelijke regelingen (standaard verevening en verzelfstandiging van bijzonder partnerpensioen) af te wijken?
  • Wat zijn de voor- en nadelen daarvan?
  • Hoe werkt pensioenverevening uit voor de DGA?

 

Download hieronder onze publicatie “Pensioen en echtscheiding”:

 

Download publicatie “Pensioen en echtscheiding”

 

Download hieronder het formulier dat je moet gebruiken om je pensioenverevening te melden aan het pensioenfonds of de verzekeraar:

 

Formulier “Mededeling pensioenverevening”