Je bevindt je hier: HomeOnze specialisatiesEchtscheiding ➠ Levensverzekeringen
 
 

Levensverzekeringen

Vrijwel iedereen heeft wel een of meerdere levensverzekeringen.

Denk maar eens aan een kapitaalverzekering, een overlijdensrisicoverzekering of een lijfrenteverzekering. Vaak afgesloten in samenhang met een woonhuisfinanciering of als (fiscaal aantrekkelijke) spaarpot voor later. Hoewel de meeste levensverzekeringen in geval van echtscheiding “geruisloos” kunnen worden afgewikkeld, is dat niet altijd een vanzelfsprekendheid.

Met name ten aanzien van lijfrenteverzekeringen en geblokkeerde lijfrente-spaarrekeningen kan, met name indien jij in gemeenschap van goederen bent gehuwd, een onverwachte belastingheffing en -aftrek optreden, indien de verzekering of de bankrekening nietsvermoedend aan jou of jouw aanstaande ex-partner wordt toebedeeld en jij de waarde ervan verrekent. Meestal gebeurt dit, omdat degene aan wie de verzekering of bankrekening wordt toebedeeld altijd al de verzekeringnemer of rekeninghouder is geweest en het als haar of zijn lijfrente beschouwt. De fiscale gevolgen hiervan zijn vaak ongewenst maar kunnen worden voorkomen door passende afspraken te maken en daaraan vervolgens uiteraard ook uitvoering te geven.

Ten aanzien van kapitaalverzekeringen, soms fiscaal gekoppeld aan de eigen woning, en overlijdensrisicoverzekeringen geldt dat deze juist ook na de echtscheiding als financieel vangnet kunnen blijven fungeren. Bijvoorbeeld om het, vanwege het onverwacht overlijden van de ex-partner, wegvallen van alimentatie financieel te kunnen opvangen. Want het bijzonder partnerpensioen blijkt vaak onvoldoende te zijn om het wegvallen van alimentatie te compenseren. Dit laatste is met name het gevolg van het feit dat partnerpensioen de laatste jaren steeds vaker op risicobasis wordt verzekerd. Dan is er voor de ex-partner na een echtscheiding slechts een beperkt en soms helemaal geen partnerpensioen.