Je bevindt je hier: HomeOnze specialisaties ➠ Echtscheiding
 
 

Echtscheiding

Een echtscheiding is nooit gepland. Ook al zie je het soms al van verre aankomen.

De gevolgen kunnen vaak onduidelijk maar vrijwel altijd ingrijpend zijn. Nu komt het er op aan om niet reddeloos ten onder te gaan.

Een bewezen manier om de draad weer op te pakken is te zorgen voor een goede financiële basis. Er moet snel duidelijkheid komen over de verdeling van vermogen en de gevolgen voor inkomen en oudedagsvoorzieningen. Niet alleen kennis van en ervaring met de mogelijkheden op fiscaal én pensioenjuridisch terrein, maar ook die van valkuilen en (fiscale) addertjes onder het gras is essentieel en maakt ons onderscheidend.

Rondom echtscheiding adviseren we jou over en begeleiden we jou bij de volgende 10 punten:

  1. Divorce financial planning
  2. Overlegscheiden (collaborative divorce)
  3. Co-mediation
  4. Pensioenverevening
  5. Pensioen in eigen beheer
  6. Levensverzekeringen
  7. Alimentatie
  8. Kasstroomberekeningen
  9. Verrekenbedingen
  10. Echtscheidingsconvenant

 

1 Divorce financial planning

Herken jij het gevoel van totale onzekerheid over jouw financiën na de echtscheiding? Ja? Dan wil je daar vast en zeker vanaf.

Onze ervaring is dat het verkrijgen van inzicht in jouw eigen financiën na de echtscheiding van groot belang is om tijdens het echtscheidingsproces stappen te kunnen zetten, keuzes te kunnen maken en beslissingen te kunnen nemen. Lees meer over de manier waarop we inzicht geven in jouw eigen financiële situatie.

 

2 Overlegscheiden (collaborative divorce)

Als er dan ook onenigheid en conflicten ontstaan, wordt het alleen maar moeilijker. Gelukkig bestaat er overlegscheiden of collaborative divorce.

Overlegscheiden is een nieuwe manier van scheiden. Scheiden doe je namelijk samen. Net als trouwen of samenwonen. Bij overlegscheiden treed je, zoals de naam het eigenlijk al zegt, in overleg om de scheiding te regelen. Lees meer over overlegscheiden en onze rol daarin als onafhankelijk financieel deskundige.

 

3 Co-mediation

Indien jij jouw echtscheiding met behulp van een mediator regelt, blijkt vaak behoefte te bestaan aan financiële ondersteuning aan de mediationtafel. Zodat financiële vraagstukken en fiscale gevolgen direct kunnen worden opgepakt en in beeld gebracht, hetgeen het mediationproces in een versnelling brengt. Lees meer over de voordelen van co-mediation.

 

4 Pensioenverevening

De verdeling van pensioen bij echtscheiding is complexe materie en kan niet los worden gezien van de overige afspraken die je maakt. In de wet is het nodige geregeld, maar daar kunnen jij en jouw aanstaande ex-partner van afwijken als dat tot beter passende oplossingen voor jou of jullie leidt. Lees meer over de mogelijkheden om pensioen bij echtscheiding te regelen.

 

5 Pensioen in eigen beheer

Veel directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) bouwen bij hun eigen B.V. pensioenaanspraken op; pensioen in eigen beheer. Buiten echtscheiding om is het pensioen in eigen beheer tegenwoordig al een complex (fiscaal) doolhof. Grote kans dat je in geval van echtscheiding het spoor helemaal bijster raakt. Lees meer over onze advisering over de afwikkeling van pensioen in eigen beheer bij echtscheiding.

 

6 Levensverzekeringen

Vrijwel iedereen heeft wel een of meerdere levensverzekeringen. Denk maar eens aan een kapitaalverzekering, een overlijdensrisicoverzekering of een lijfrenteverzekering. Vaak afgesloten in samenhang met een woonhuisfinanciering of als (fiscaal aantrekkelijke) spaarpot voor later. Hoewel de meeste levensverzekeringen in geval van echtscheiding “geruisloos” kunnen worden afgewikkeld, is dat niet altijd een vanzelfsprekendheid. Lees meer over de mogelijkheden en valkuilen van levensverzekeringen.

 

7 Alimentatie

Alimentatieberekeningen laten we graag aan jouw advocaat over. Dat is een vak apart. Maar draagkrachtberekeningen geven niet of nauwelijks inzicht in jouw werkelijk (netto) inkomen. Lees meer over hoe we laten zien wat jij werkelijk over houdt.

 

8 Kasstroomberekeningen

Bij ondernemers wordt de draagkracht voor eventuele alimentatie veelal vastgesteld aan de hand van kasstromen. Want ondernemers hebben in de regel geen vast maandelijks inkomen. En ook als ze via een B.V. werken, is het niet vanzelfsprekend en gegarandeerd dat een vast salaris daadwerkelijk kan worden uitbetaald. Lees meer over kasstroomberekeningen.

 

9 Verrekenbedingen

Indien jij huwelijkse voorwaarden hebt gemaakt, is de kans groot dat daarin een periodiek of finaal verrekenbeding is opgenomen. Als dit het geval is, is de vraag of jij dit periodiek verrekenbeding bent nagekomen. De praktijk leert dat dit vaak niet het geval is met alle gevolgen van dien. Lees meer over de gevolgen van verrekenbedingen.

 

10 Echtscheidingsconvenant

Het convenant is vaak het sluitstuk van een lange en intensieve periode van besprekingen, onderhandelen en overleg. Een zeer belangrijk document, want daarin wordt alles wat jullie met elkaar hebben afgesproken vastgelegd. Lees meer over onze bijdrage aan het echtscheidingsconvenant.