Je bevindt je hier: HomeOnze specialisatiesEchtscheiding ➠ Overlegscheiden (collaborative divorce)

 
 
Overlegscheiden (collaborative divorce)

Het einde van een huwelijk is al pijnlijk genoeg.

Een echtscheidingsprocedure doet daar vaak nog een schepje bovenop. Ruzie, strijd en geldverslindende rechtszaken. Mogelijk zijn er ook nog kinderen in het spel die al snel de dupe worden van een scheiding.

Je kunt je partner als vijand gaan beschouwen en de echtscheiding als een slagveld zien. Je kunt je verward of boos voelen en verscheurd worden door gevoelens van verlies en onmacht. Je kunt je dan niet voorstellen dat er een einde aan de echtscheiding komt en hoe je na de scheiding aan een toekomst kunt bouwen. Maar het kan ook anders. Een groeiend aantal echtparen en deskundigen op het gebied van echtscheiding hebben gezocht naar een beter alternatief. Dat heeft geleid tot de ontwikkeling van het Collaborative Divorce Model, de overlegscheiding.

 

Overlegscheiden in het kort

Het belangrijkste kenmerk van overlegscheiden (collaborative divorce) is, zoals de naam al aangeeft, dat de scheiding in overleg geregeld wordt, dus zonder rechtszaak. Anders dan bij mediation hebben beide partners wel een eigen advocaat. Iemand die er voor jouw belangen zit, maar niet tegen de vader of de moeder van je kinderen strijdt. Er is een coach om ruimte te geven aan de emoties die uiteraard meespelen en eventueel een financieel expert voor de zakelijke kant van het geheel. Zo nodig kan er een kindercoach aan het team worden toegevoegd. Op deze manier is alle expertise bij elkaar gebracht om een scheiding respectvol, efficiënt en duurzaam af te sluiten.

 

Hoe werkt dat dan?

Met het team van beide ex-partners, advocaten en deskundigen worden vergaderingen gehouden waarin informatie wordt uitgewisseld en waarin je behoeften en verwachtingen kunt uitspreken. Transparant en in alle redelijkheid. Het is belangrijk dat alle communicatielijnen open blijven: alleen als alle knelpunten worden besproken, kunnen ze ook worden aangepakt.

 

Wat is het voordeel van overlegscheiden?

Overlegscheiden kent veel voordelen. Zo is het veel sneller afgerond dan een dan een echtschedingsprocedure die door velen ervaren wordt als een ‘vechtscheiding’ en per saldo ook voordeliger. Overlegscheiden gebeurt in alle rust en openheid, met respect voor elkaar. Dat leidt tot duurzame oplossingen waar je allebei achter staat en waar meer ruimte is voor persoonlijke wensen en belangen.

 

Wat als we er toch niet uitkomen?

Die kans is klein, want dat proberen we te allen tijde te voorkomen. Een ‘vechtscheiding’ kost veel meer in materiële en immateriële zin. Als overlegscheiden niet lukt, is mediation veelal ook geen optie meer. Als een overlegscheiding stopt trekken alle deelnemers zich terug, dus ook de advocaten.

 

We willen uit elkaar, maar zijn niet getrouwd. Kunnen wij ook overlegscheiden?

Ja dat kan, zeker wanneer er kinderen zijn. Ook dan is het belangrijk dat het gezag, de alimentatie en de zorgregeling naar ieders tevredenheid worden geregeld zonder dat de kinderen de dupe zijn. Een ouderschapsplan is verplicht, ook als je niet getrouwd was.

 

De deskundigen in het team

Overlegscheidingsadvocaat

Bij overlegscheiden spreek je af dat je de rechter niet inschakelt om knopen door te hakken maar in overleg afspraken maakt. De afspraken die je met je ex-partner maakt, worden vastgelegd in een overeenkomst, een echtscheidingsconvenant. Het is van groot belang dat een gespecialiseerde advocaat-scheidingsmediator je adviseert over alle juridische aspecten die bij een scheiding komen kijken. De overlegscheidingsadvocaat die je daarbij helpt, is opgeleid om je door samenwerking te begeleiden bij het maken van afspraken. Je neemt geïnformeerd en verantwoord besluiten.

 
Coach

Door een echtscheiding verandert je leven ingrijpend. Het betekent het einde van een levensfase, maar ook het begin van een nieuwe fase. Daar komen veelal gevoelens bij zoals woede, verdriet, schuldgevoel en onmacht. Door deze gevoelens lopen de gemoederen vaak hoog op. Een coach, veelal een psycholoog, kan je helpen met het verwerken van verdriet en de emotionele belasting en stelt samen met de partners doelen voor het heden en de toekomst. Met de coach werken de partners aan het optimaliseren van hun sterke kanten. Ook stimuleert de coach je om je beste beentje voor te zetten en de nieuwe fase na de scheiding op een positieve wijze in te gaan.

 
Financieel deskundige

Het echtscheidingsconvenant legt je financiële positie voor de toekomst vast. Het is dus van groot belang dat het convenant goed doordacht en fiscaal optimaal is ingericht. Een onafhankelijk financieel deskundige adviseert en ondersteunt je daarbij en brengt de financiële opties in kaart. Vervolgens kun je samen met de financieel deskundige een plan opstellen voor de volgende levensfase dat je perspectief biedt.

 
Kinderdeskundige

Kinderen lijden misschien wel het meest onder een echtscheiding. Zij zijn het minst in staat hun gevoelens te begrijpen of te uiten. Hun wereld wordt overhoop gehaald op een manier die zij totaal niet kunnen bevatten. Praten met ouders kan moeilijk of zelfs onmogelijk zijn. De kinderdeskundige – vaak ook de coach – voert gesprekken met de kinderen en begeleidt hen in het praten over hun gevoelens bij de scheiding. De kinderen worden aangemoedigd om over hun toekomst mee te denken. Hun wensen komen in het team aan de orde zodat daar rekening mee wordt gehouden bij het opstellen van het ouderschapsplan.

 

Kort samengevat

Overlegscheiden

  • Is afspreken dat je niet naar de rechter gaat maar er in overleg uitkomt
  • Is een eerlijke en volledige uitwisseling van informatie van beide partners
  • Ouders en kinderen hebben de hoogste prioriteit
  • Doe je met een deskundig team van advocaten, een coach en onafhankelijk financieel deskundige
  • Biedt ruimte voor elkaars wensen en maatwerk
  • Is sneller, goedkoper en duurzamer dan vechtscheiden

 
Overlegscheiden is interessant voor

  • Mensen die een scheiding overwegen en kinderen hebben
  • Ondernemers die een scheiding overwegen
  • Mensen die uit elkaar willen, maar waarbij tussen hen grote verschillen bestaan in balans, kennis en/of verwerking

Onze rol bij overlegscheiden

Bij overlegscheiden nemen we deel in het team van professionals als onafhankelijk financieel deskundige.

In die hoedanigheid geven we jou en je partner helder en duidelijk inzicht in jullie financiële situatie.

We adviseren jou en je partner op heldere en transparante wijze over de financiële en fiscale gevolgen van jullie echtscheiding, zowel op korte als lange termijn, en daarbij te maken keuzes. We vertalen die vervolgens naar concrete cijfers en heldere overzichten, zodat jullie gezamenlijk weloverwogen beslissingen kunnen nemen, waarvan jullie beiden de gevolgen kunnen overzien en niet voor onverwachte verrassingen komen te staan.

 
Lees meer over overlegscheiden

vvcp-logo