Je bevindt je hier: HomeOnze specialisaties ➠ Pensioen
 
 

Pensioen

Ooit ga je met pensioen. Dan begint het grote genieten. Niets moet en alles mag.

We nemen jou mee langs mogelijkheden en opties die jou in staat stellen zo zorgeloos mogelijk te leven na jouw pensionering. Zodat zo veel mogelijk wensen voor later in vervulling kunnen gaan.

Onze advisering over pensioen omvat de volgende 10 belangrijke fiscaal- en pensioenjuridische punten:

  1. Vormgeven, optimaliseren en toekomstbestendig maken van je DGA-pensioen
  2. Echtscheiding
  3. Ontslag en pensioenschade
  4. Bedrijfsopvolging
  5. Vrijwillige voortzetting van je pensioen
  6. Emigratie en detachering
  7. Overname en fusie
  8. Invoeren of wijzigen van een werknemers-pensioenregeling
  9. Aansluiting bij en vrijstelling van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds
  10. Pensioen in de jaarrekening

 

1 Vormgeven, optimaliseren en toekomstbestendig maken van je DGA-pensioen

Advies over en uitwerking van je DGA-pensioen en hoe daarmee om te gaan in het kader van het vanaf 1 april 2017 uitfaseren van het pensioen in eigen beheer. Advies over de drie mogelijkheden die je hebt: je pensioen afkopen, je pensioen omzetten in een oudedagsverplichting of je pensioen laten zoals het is (niets doen). Advies over je DGA-pensioen waarin ook je partner nadrukkelijk en persoonlijk wordt betrokken.
 

2 Echtscheiding

Advies over en uitwerking van afspraken overeengekomen bij huwelijksvoorwaarden of echtscheidingsconvenant. Advies en praktische begeleiding van jou en je advocaat of mediator ten aanzien van je pensioensituatie. Advies over mogelijkheden rondom en gevolgen van verevening, conversie of verrekening, alsmede de specifieke problematiek ten aanzien van de afwikkeling van eigen beheer pensioen, zoals afstorting naar een verzekeraar of andere pensioen-B.V.

Meer weten over pensioenverevening? Download hieronder onze publicatie “Pensioen en echtscheiding”:
 
Download hier onze publicatie “Pensioen en echtscheiding”

3 Ontslag en pensioenschade

Advies in geval van pensioenschade bij ontslag. Advies en praktische begeleiding bij de afwikkeling van vóór 1 januari 2014 ontvangen gouden handdrukken, ontslagvergoedingen en bestaande stamrecht-B.V.’s.

 

4 Bedrijfsopvolging

Advies over overdracht van je eigen beheer pensioen naar de juiste uitvoerder, als voorbereiding op overdracht van je onderneming. Advies over voortzetting van de pensioenopbouw.

 

5 Vrijwillige voortzetting van je pensioen

Advies over en voortzetting van jouw pensioenregeling na (on)vrijwillig ontslag of langdurige onttrekking aan het arbeidsproces.

 

6 Emigratie en detachering

Advies over mogelijkheden en valkuilen bij verhuizen naar het buitenland. Advies bij afkoop van pensioen, verplaatsing van pensioen-B.V.’s, internationale waardeoverdracht en voorzetting in expatregelingen.

 

7 Overname en fusie

Pensioen due dilligence bij overname van of samengaan met andere ondernemingen. Advies bij voortzetting van aansluiting bij een pensioenfonds en exit-scenario’s voor groepsverzekeringen.

 

8 Invoeren of wijzigen van een werknemers-pensioenregeling

Advies over fiscale en pensioenjuridische mogelijkheden voor werkgevers of ondernemingsraden.

 

9 Aansluiting bij en vrijstelling van een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds

Beoordeling en advies over aansluiting bij en het benutten van een vrijstelling van een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds.

 

10 Pensioen in de jaarrekening

Actuariële berekeningen van pensioenverplichtingen in de jaarrekening, inclusief passende toelichting.

 
We merken tot slot nadrukkelijk op dat onze advisering over pensioen uitsluitend fiscaal- en pensioenjuridisch van aard is. We adviseren en bemiddelen dus niet over en bij pensioenverzekeringsproducten als bedoeld in de WFT.