Je bevindt je hier: HomeOns team ➠ Jurgen Holtermans
 
 

Jurgen Holtermans

drs. J.M.J. Holtermans cpc

Partner

Fiscalist

Certified pension consultant

Collaborative professional

 

Persoonlijke email en telefoon

Email: jurgen.holtermans@hendrikxenbakker.nl

GSM: +31 6 1448 1040

 

Social media

Linkedin def orange

 

Publicaties

 

Studies en opleidingen

  • Mediation, SRA, 2010
  • Collaborative practice, VVCP, 2009
  • Pensioenrecht, Vrije Universiteit Amsterdam, 2007
  • Beroepsopleiding Belastingadviseurs, Stichting Opleiding Belastingadviseurs, 1994
  • Fiscale economie, Katholieke Universiteit Brabant, 1991

 

Lidmaatschappen beroepsorganisaties

  • Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)
  • Vereniging van Pensioen Juristen (VVPJ)
  • Vereniging van Collaborative Professionals (VVCP)
  • Collaborative Practice Center
  • International Academy of Collaborative Professionals (IACP)

 

Het persoonlijke verhaal van Jurgen

Na mijn middelbare school (Mill Hill College in Goirle) ben ik economie gaan studeren aan de (toen nog) Katholieke Universiteit Brabant, thans Tilburg University. Na mijn propedeuse heb ik gekozen voor de studierichting fiscale economie. Tijdens de laatste fase van mijn studie heb ik stage gelopen bij PWC, en heb ik onder meer mijn huidige collega Simon Bakker en mijn inmiddels gepensioneerd collega Janus Hendrikx leren kennen. Tijdens de periode dat ik stage liep, zijn zij op enig moment samen het fiscaal adviesbureau Hendrikx en Bakker gestart.

Na mijn afstuderen in 1991 ben ik bij PWC blijven werken en heb ik bij Stichting Opleiding Belastingadviseurs de beroepsopleiding voor belastingadviseurs gevolgd, die ik in 1994 afrondde, waarna ik lid werd van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Ik hield mij in die periode hoofdzakelijk bezig met fiscale advisering aan vermogende particulieren, DGA’s en MKB-bedrijven.

In de loop van 1996 werd het tijd voor iets anders. Het werd uiteindelijk BDO. Ik startte in de adviespraktijk, maar na enkele maanden maakte ik de overstap naar het Bureau Vaktechniek & Produktontwikkeling. Een van mijn aandachtsgebieden werd pensioenen en oudedagsvoorzieningen. Ik ondersteunde collega’s in de praktijk en beantwoordde pensioen gerelateerde vraagstukken, schreef er memo’s en gaf er cursussen over. En ontwikkelde concrete (pensioen)adviesproducten. Via de NOB heb ik bijgedragen aan diverse commentaren op wetsvoorstellen.

Begin 2006 ging ik terug naar de studiebanken: aan de Vrije Universiteit in Amsterdam volgde ik de post-academische leergang Pensioenrecht. Er ging een wereld voor me open. Bij het Bureau Vaktechniek & Produktontwikkeling was mijn werkterrein beperkt tot de fiscale pensioenproblematiek. Tijdens de leergang ontdekte ik de wijde(re) wereld van het pensioenrecht en realiseerde ik me dat er meer onder de zon was dan het eigen beheer pensioen voor de DGA; destijds eigenlijk niet meer dan een fiscaal speeltje, een simpel in te voeren en eenvoudige aftrekpost, hoewel men dat tegenwoordig zeker niet meer zo zal ervaren. De BDO-organisatie bleek echter nog niet klaar te zijn voor pensioenadvisering buiten het fiscale werkterrein.

Tijdens een seminar (over pensioen uiteraard) liep ik Janus Hendrikx, de oud-collega van PWC, tegen het lijf. We raakten aan de praat, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een kop koffie drinken bij Janus en Simon op kantoor. Van het een kwam het ander en oktober 2006 maakte ik de overstap van het Bureau Vaktechniek & Produktontwikkeling bij BDO naar de adviespraktijk bij Hendrikx en Bakker. Best wel spannend, want ik was bijna 10 jaar uit de adviespraktijk. En vergeleken met BDO was Hendrikx en Bakker een klein kantoor, dus dat was ook even wennen. Maar het ging eigenlijk best wel vanzelf. Er was volop werk waarop ik niet alleen mijn gedurende de afgelopen jaren ontwikkelde kennis van het fiscale maar ook mijn nieuw verworven kennis van het pensioenjuridische terrein kon loslaten.

In 2007 sloot ik de leergang Pensioenrecht cum laude af. In de periode die daarop volgde, is mijn pad op onvermoede wijze een kant op gegaan die mij heeft gebracht waar ik vandaag de dag sta. Een keerpunt, zo men wil. Ik raakte namelijk betrokken bij een pensioenvraagstuk waarover de Hoge Raad begin 2007 een opzienbarende uitspraak had gedaan: de afstortingsverplichting van in eigen beheer opgebouwd pensioen in geval van echtscheiding, die vervolgens tot een stortvloed aan jurisprudentie heeft geleid. Door mijn betrokkenheid bij de procedure kwam ik in contact met een aantal familierecht advocaten. Die zaten figuurlijk met hun handen in het haar naar aanleiding van de afstortingsjurisprudentie. Was het niet aan de kant van degene die afstorting eiste, dan was het wel aan de kant van de DGA en diens B.V. waarop de afstortingsplicht rustte. Met mijn gespecialiseerde kennis en ervaring op het fiscale en pensioenjuridische terrein kon ik hen en hun cliënten uitstekend hierbij helpen. En dat werkte als een olievlek. In een korte periode bouwde ik een netwerk op binnen de familierecht advocatuur en wisten ze mij te vinden met allerlei vragen over de afwikkeling van pensioenen bij echtscheiding, zowel eigen beheer pensioen als pensioen dat bij een verzekeraar of bij een pensioenfonds was ondergebracht.

Mijn tweede keerpunt is dat waarbij ik kennis maakte met de wereld van de collaborative practice; in Nederland hoofdzakelijk nog toegepast bij echtscheiding, collaborative divorce. Ik werd hierop getipt door een advocaat waarmee ik al een aantal keer had samengewerkt en die de training kort daarvoor had afgerond. “Dit is echt iets voor jou”, was haar reactie. En zodoende volgde ik in het voorjaar van 2010 de collaborative divorce training. In korte tijd leerde ik een aantal advocaten en coaches in mijn regio kennen en werd ik via hen in het team erbij gehaald. Inmiddels heb ik ruime ervaring op dit terrein opgedaan en ben ik zowel binnen als buiten de Vereniging voor Collaborative Professionals op diverse terreinen actief om collaborative practice in het algemeen en collaborative divorce of overlegscheiden in het bijzonder te promoten en verder te professionaliseren.

Tot slot mijn derde keerpunt. Om de specifieke vragen van cliënten die in een echtscheiding zijn verwikkeld goed te kunnen beantwoorden en hen inzicht te geven in hun financiële situatie, zowel nu als ná de echtscheiding in de toekomst, heb ik samen met mijn collega’s een rekenmodel ontwikkeld. Dat begon klein, maar is inmiddels uitgebouwd naar een volledig en volwaardig financieel planningsmodel dat uniek is in zijn soort. Een rekenmodel dat is ontwikkeld vanuit onze gespecialiseerde adviespraktijk en dat niet uitsluitend dient om inkomen en vermogen door te rekenen, maar om de gehele financiële interactie die bij een echtscheiding komt kijken correct en volledig in beeld te brengen. Dus ook de verdeling van het vermogen en daarop aansluitend de voor beide ex-partners individuele ontwikkeling van het inkomen en het vermogen, de uitwerking van eventuele verrekenbedingen, de pensioenverevening en de financiële gevolgen daarvan, en niet te vergeten, de financiële relatie tussen de DGA en zijn of haar B.V. We zijn druk bezig om het rekenmodel om te bouwen naar een professioneel softwarepakket.

Het model is overigens niet alleen voor de advisering bij echtscheiding een krachtige tool. Wij gebruiken het ook voor andere doeleinden. Het rekenmodel maakt namelijk tevens inzichtelijk wat de gevolgen van het aangaan of wijzigen van huwelijkse voorwaarden of overlijden zijn, of een schenkingsplan. Het laat bijvoorbeeld ook zien wat de gevolgen zijn van een bedrijfsoverdracht, zowel bij leven (schenking) als ten gevolge van overlijden, en wat je bespaart door gebruik te maken van de mogelijkheden die de fiscale wet biedt. Het resultaat is daarbij niet beperkt tot de gevolgen voor het inkomen. Ook levensverzekeringen, schenkingen, huwelijkse voorwaarden en testamenten worden hierin betrokken. Het model laat bovendien over meerdere generaties heen de gevolgen van huwelijkse voorwaarden en testamenten zien. Dat is niet beperkt tot wat het bijvoorbeeld aan schenk- of erfbelasting en inkomstenbelasting (aanmerkelijk belangheffing) kost, maar ook bij wie het vermogen uiteindelijk in eigendom terecht komt. En dat blijkt vaak een verrassing op te leveren, omdat de uitwerking van hetgeen is geregeld (of juist niet) anders uitpakt dan wordt verwacht. Het rekenmodel geeft op deze manier een zo volledig mogelijk inzicht in jouw financiële situatie, nu en in de toekomst, en maakt duidelijk of, en zo ja, hoe jij in actie kunt komen om jouw doelstellingen te bereiken. Getriggerd? Neem gerust contact met mij of een van mijn collega’s op om meer te weten te komen en ontdek of het ook voor jou interessant kan zijn om je inkomen en vermogen op een andere manier te laten doorrekenen.