Een veilige verwijzing

 

Auteur: Jurgen Holtermans

 
 
Vandaag is het 14 september. De dag van de echtscheiding. Reden om je aandacht voor het volgende te vragen.

Misschien ben je al eens in aanraking gekomen met of heb je gehoord over een relatief nieuwe werkwijze in echtscheidingszaken, te weten de overlegscheiding of collaborative divorce. Maar misschien ook nog niet. Ik vertel er hierna iets meer over en nodig je graag uit voor een informatielunch.

 

Overlegscheiding / collaborative divorce

De basis voor deze werkwijze is 25 jaar geleden in de Verenigde Staten gelegd. Collaborative divorce heeft wereldwijd al veel navolging gekregen. De International Academy of Collaborative Professionals telt wereldwijd inmiddels al zo’n 5.000 leden.

Overlegscheiding of collaborative divorce wordt in Nederland toegepast door speciaal daarin getrainde advocaten, coaches, financieel deskundigen en kinderdeskundigen. Deze professionals hebben zich in Nederland verenigd in de Vereniging van Collaborative Professionals, de VvCP. De VvCP bestaat inmiddels ruim tien jaar en heeft inmiddels ongeveer 200 leden.

Als partijen kiezen voor een overlegscheiding worden zij bijgestaan door een eigen advocaat. Een coach begeleidt het proces en de relationele/emotionele aspecten. Zo nodig wordt een financial aan het team toegevoegd. De kern van deze werkwijze is de contractuele afspraak die in een deelnemersovereenkomst wordt vastgelegd dat het volledige team zich inspant om de scheiding te regelen en conflicten tussen partijen op te lossen zonder dat de rechter wordt ingeschakeld. De collaborative professionals zijn getraind in het steeds blijven zoeken naar oplossingen ook als het onderlinge krachtenspel tussen partijen het soms weleens lastig maakt.

 

Collaborative Practice Center

De meeste leden van de VvCP zijn lid van een zogenoemde practice group. Dit zijn intervisiegroepen waarin collaborative professionals met elkaar hun kennis en vaardigheden rondom de collaborative-methode verder ontwikkelen. Ook delen zij met elkaar opgedane ervaringen.

Het Collaborative Practice Center is zo’n practice group, waar ik zelf lid van ben.

Naast intervisie is de doelstelling van het Collaborative Practice Center ook om de werkwijze rondom de overlegscheiding meer bekendheid te geven, met name ook onder verwijzers, en daarover informatie te verstrekken. Zodat meer verwijzers beter weten wat een overlegscheiding inhoudt, hoe het werkt en wat de voordelen zijn.

 

Informatielunch

Daarom organiseert het Collaborative Practice Center op dinsdag 13 november 2018 van 12:00 tot 14:00 uur een informatielunch in het Textiel Museum te Tilburg.

Ik nodig je namens het Collaborative Practice Center van harte uit om aan deze informatielunch deel te nemen. Want als jij beter weet wat een overlegscheiding inhoudt, hoe het werkt en wat de voordelen zijn, kun jij jouw relaties in voorkomende situaties met een vertrouwd en veilig gevoel verwijzen naar deskundige professionals. En misschien spreekt het je aan om zelf tot collaborative professional te worden getraind.

Meld je aan via de link hieronder en ik zie je graag op dinsdag 13 november 2018 in het Textiel Museum!

 

Ja, ik meld me aan voor de informatielunch op 13 november 2018