Je bevindt je hier: Home ➠ Online Privacy en Cookies Verklaring

Online Privacy en Cookies Verklaring

Hendrikx en Bakker hecht veel waarde aan de bescherming van de privacy van bezoekers van onze website

In deze Online Privacy en Cookies Verklaring informeren wij je over de wijze waarop wij persoonsgegevens van bezoekers van onze website verwerken.

Deze Online Privacy en Cookies Verklaring ziet niet op de wijze waarop wij persoonsgegevens van cliënten verwerken buiten het bezoek van onze website.

Wanneer je onze website bezoekt en daarbij gebruik maakt van daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij persoonsgegevens verwerken, zoals beschreven in deze Online Privacy en Cookies Verklaring.

Deze Online Privacy en Cookies Verklaring is van toepassing op alle onderdelen van de door Hendrikx en Bakker beheerde website met URL https://www.hendrikxenbakker.nl/.

De URL’s:

 • www.hendrikxenbakker.eu
 • www.hendrikxenbakker.com
 • www.collaborativepractice.nl

worden via een redirect doorgestuurd naar https://www.hendrikxenbakker.nl/.

Hendrikx en Bakker is ten aanzien van de in deze Online Privacy en Cookies Verklaring vermelde te verwerken persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Onze contactgegevens staan onderaan deze Online Privacy en Cookies Verklaring.

Belangrijk om vooraf te weten!

Wij hebben Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld, zodat jij onze website anoniem kunt bezoeken

Wanneer je onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch een aantal persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens hebben betrekking op het gebruik van onze website. Voor het automatisch verzamelen van deze gegevens maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics, die daartoe enkele analytische cookies op je computer, tablet of smartphone installeert.

Wij volgen in dit kader de “Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics” van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij:

 • met Google een verwerkersovereenkomst hebben gesloten;
 • er voor hebben gezorgd dat het laatste octet van jouw IP-adres is gemaskeerd;
 • “gegevens delen” hebben uitgezet;
 • geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Vanwege deze instelling zijn jouw persoonsgegevens niet meer naar jou te herleiden en is geen sprake meer van persoonsgegevens. Op deze manier bieden wij je de mogelijkheid om onze website anoniem te bezoeken en hoeven wij je niet voorafgaand aan jouw bezoek aan onze website toestemming te vragen voor het plaatsen van de analytische cookies en het automatisch verzamelen van gegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert om bezoekers van een website bij aanvang van hun bezoek tevens de mogelijkheid te bieden om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren. Wij volgen dit advies en bieden bezoekers van onze website deze mogelijkheid. Als je hiervoor kiest, worden helemaal geen gegevens over jouw websitebezoek door Google Analytics JavaScript gerapporteerd (ga.js, analytics.js en dc.js) en naar Google Analytics doorgezonden. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on is beschikbaar voor de meeste moderne browsers. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat er gegevens naar onze website zelf worden verzonden.

Privacy

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 • wanneer je via het contactformulier op onze website contact met ons opneemt;
 • wanneer je je inschrijft voor onze nieuwsbrief;
 • wanneer je je via een link op onze website aanmeldt voor een door ons georganiseerde bijeenkomst.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wanneer je het contactformulier invult, je aanmeldt voor onze nieuwsbrief of je aanmeldt voor een door ons georganiseerde bijeenkomst, verstrek je zelf en uit eigen vrije beweging persoonsgegevens aan ons.
Contactformulier

Via het contactformulier op onze website kun je contact met ons opnemen.
De persoonsgegevens die je zelf verstrekt bij het invullen van het contactformulier zijn:

 • voornaam en/of achternaam;
 • e-mailadres;
 • overige persoonsgegevens die je zelf vermeldt in het bericht dat je naar ons stuurt.

Je bericht wordt verstuurd naar: info@hendrikxenbakker.nl. Vervolgens beoordelen wij aan de hand van de inhoud van je bericht welke medewerker op je bericht gaat reageren. Hij of zij is degene die dan over jouw persoonsgegevens beschikt.
Nieuwsbrief

Op onze website kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. Wij versturen onze nieuwsbrief per e-mail.

Voor de aanmelding voor en de verspreiding van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van Mailchimp.

Persoonsgegevens die je bij aanmelding voor onze nieuwsbrief zelf verstrekt, voegen wij uitsluitend met jouw ondubbelzinnige toestemming toe aan de verzendlijst (mailinglist).

De persoonsgegevens die je zelf verstrekt bij het aanmelden voor onze nieuwsbrief zijn:

 • e-mailadres;
 • voornaam;
 • achternaam.

Het invullen van jouw emailadres, jouw voornaam en jouw achternaam is een noodzakelijke voorwaarde om je aanmelding voor onze nieuwsbrief te kunnen afronden. Deze persoonsgegevens hebben wij nodig om onze nieuwsbrief aan jou te kunnen toesturen. Wanneer je één of meerdere van deze verplicht te verstrekken persoonsgegevens niet invult, kun je je aanmelding voor onze nieuwsbrief niet afronden en ontvang je onze nieuwsbrief niet.

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief kun je zelf aangeven in welke onderwerpen je bent geïnteresseerd:

 • algemene fiscale onderwerpen;
 • pensioen;
 • echtscheiding;
 • estate planning.

Je kunt je keuze voor één of meerdere onderwerpen aangeven door één of meerdere checkboxen aan te vinken; de checkboxen staan standaard niet-aangevinkt.

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief kun je zelf aangeven in welk formaat je onze nieuwsbrief wilt ontvangen. Je kunt kiezen tussen HTML of tekst; HTML is het meest gangbaar en daarom standaard aangevinkt.

Wij gebruiken onze nieuwsbrief voor een drietal marketingdoeleinden.

 1. Ten eerste om onze maandelijkse nieuwsbrief per e-mail naar je te versturen. In onze maandelijkse nieuwsbrief informeren wij je over actualiteiten en wetenswaardigheden die direct of indirect verband houden met onze dienstverlening: fiscaal en pensioenjuridisch advies
 2. Ten tweede informeren wij je door middel van onze nieuwsbrief over onze kantoororganisatie;
 3. Ten derde brengen we je door middel van onze nieuwsbrief op de hoogte van onze diensten en producten die voor jou van belang of interessant kunnen zijn.

Wanneer je je aanmeldt voor onze nieuwsbrief vragen wij uitdrukkelijk jouw toestemming voor toezending van onze nieuwsbrief voor de drie hiervoor vermelde categorieën. Daartoe dien je één of meerdere checkboxen aan te vinken; de checkboxen staan standaard niet-aangevinkt.

Iedere nieuwsbrief die je van ons ontvangt, bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Wanneer je je via deze link afmeldt voor onze nieuwsbrief worden jouw persoonsgegevens automatisch door Mailchimp uit de verzendlijst verwijderd. Je ontvangt vervolgens automatisch een e-mailbericht ter bevestiging dat jouw persoonsgegevens zijn verwijderd.

Je kunt ook te allen tijde een e-mail sturen naar info@hendrikxenbakker.nl en ons verzoeken jouw persoonsgegevens uit de verzendlijst te verwijderen. Wij verwijderen vervolgens zonder onredelijke vertraging, maar uiterlijk binnen vier weken, jouw persoonsgegevens uit de verzendlijst en sturen je een e-mailbericht ter bevestiging dat jouw persoonsgegevens zijn verwijderd.
Bijeenkomst

Op onze website kun je je aanmelden voor bijeenkomsten, zoals een masterclass, workshop of cursus. Ten behoeve van de aanmelding voor de desbetreffende bijeenkomst plaatsen wij een link of een button op onze website. Wanneer je op deze link of button klikt, wordt automatisch een naar ons toe te sturen e-mailbericht geopend of word je doorgeleid naar een aanmeldings- of inschrijvingsformulier.

De persoonsgegevens die je zelf verstrekt bij het aanmelden voor een bijeenkomst (kunnen) zijn:

 • voornaam;
 • achternaam;
 • bedrijfsnaam;
 • e-mailadres;
 • straatnaam;
 • huisnummer;
 • postcode;
 • woonplaats;
 • land;
 • straatnaam bedrijf;
 • huisnummer bedrijf;
 • postcode bedrijf;
 • woonplaats bedrijf;
 • land bedrijf;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • mobiel telefoonnummer (GSM);
 • vast telefoonnummer;
 • faxnummer;
 • registratienummer bij beroepsorganisatie;
 • overige gegevens die je zelf verstrekt ten behoeve van je aanmelding.

Welke persoonsgegevens wij opvragen is afhankelijk van de soort bijeenkomst.

Wij vragen nooit meer persoonsgegevens op dan noodzakelijk is voor de organisatie van en deelname aan de desbetreffende bijeenkomst.
Op welke rechtsgrond baseren wij de verwerking van persoonsgegevens?

Wij baseren de verwerking van persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

 • overeenkomst;
 • behartiging van gerechtvaardigde belangen;
 • nakoming van wettelijke verplichtingen
 • ondubbelzinnige toestemming.

Voor welke verwerkingsdoeleinden verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

Rechtsgrond

Overeenkomst

Verwerkingsdoeleinden

Nakoming van gemaakte afspraken
uit hoofde van een overeenkomst
(volgen van een betaalde bijeenkomst,
afnemen van betaalde diensten
of producten)

Behartiging van gerechtvaardigde
belangen

Opnemen van contact via e-mail,
tekstbericht of telefoon.

Nakoming van gemaakte afspraken
(volgen van een gratis bijeenkomst,
afnemen van gratis diensten of producten)

Nakoming van wettelijke
verplichtingen

Voldoen aan verplichtingen op grond
van wet- en regelgeving.

Ondubbelzinnige toestemming

Toezenden van onze nieuwsbrief.

Benaderen voor marketingdoeleinden
om je op de hoogte te brengen van
onze diensten en producten.

Opnemen van contact via e-mail,
tekstbericht of telefoon.

Indien de verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw ondubbelzinnige toestemming, heb je te allen tijde het recht om jouw toestemming in te trekken. Intrekking van jouw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van jouw persoonsgegevens op basis van jouw toestemming vóór de intrekking daarvan.

Indien je je aanmeldt voor een betaalde bijeenkomst of wanneer je (via de website) een betaalde dienst of product afneemt, is de verstrekking van persoonsgegevens een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Hendrikx en Bakker te sluiten. Je bent dan verplicht de gevraagde persoonsgegevens te verstrekken. Indien je de gevraagde persoonsgegevens niet verstrekt, kun je je niet aanmelden voor een betaalde bijeenkomst of een betaalde dienst of product afnemen.
Wanneer verstrekken wij persoonsgegevens aan derden?

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden voor zover dat op grond van wet- en regelgeving vereist of verplicht is, dan wel het verstrekken van persoonsgegevens noodzakelijk is voor het verlenen van de door jou verzochte dienst of product.

In dit laatste geval kunnen wij persoonsgegevens aan derden verstrekken (doorgifte) in overeenstemming met deze Online Privacy en Cookies Verklaring en de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Wij maken namelijk gebruik van de diensten van derden om persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker.

Ten behoeve van onze dienstverlening werken wij samen met:

 • externe ICT-dienstverleners;
 • de partijen die cookies aanleveren (zie hieronder).

Wij hebben in overeenstemming met de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming verwerkersovereenkomsten gesloten met onze verwerkers om ervoor te zorgen dat zij zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers in landen binnen de Europese Unie of in landen buiten de Europese Unie, waarvan het desbetreffende land volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau waarborgt (adequaatheidsbesluit).
Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de verwerkingsdoeleinden waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

Wij verwijderen persoonsgegevens wanneer je zelf om verwijdering verzoekt en in ieder geval uiterlijk na het verstrijken van de volgende periode:

Contactformulier

Nieuwsbrief

Bijeenkomst

6 maanden

Zolang je aangemeld blijft

2 jaar

Deze bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval wij persoonsgegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.
Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Wij treffen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Wij maken gebruik van een SSL Certificaat om zoveel mogelijk te waarborgen dat je onze website op een veilige manier kunt bezoeken en gebruiken.

Wij verschaffen uitsluitend toegang tot persoonsgegevens aan medewerkers voor wie dit noodzakelijk is.

De toegang tot persoonsgegevens die met behulp van Mailchimp worden verwerkt, is beveiligd met een inlognaam en een wachtwoord; deze zijn uitsluitend bekend bij personen voor wie dit noodzakelijk is.

De toegang tot persoonsgegevens die wij via het contactformulier of via aanmelding voor een bijeenkomst ontvangen, worden uitsluitend verwerkt door medewerkers voor wie dit noodzakelijk is.

Personen die toegang tot persoonsgegevens hebben, zijn verplicht deze persoonsgegevens geheim te houden.

Wij versturen uitsluitend e-mails waarvan de inhoud is versleuteld (encrypted). Je bent zelf verantwoordelijk om er voor te zorgen dat jouw e-mails, waarin mogelijk jouw persoonsgegevens zijn opgenomen, ook versleuteld worden verstuurd.
Links naar andere websites

Onze website bevat links naar websites van derden. Deze Online Privacy en Cookies Verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via websites van derden.
Welke rechten heb jij met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens?

Ten aanzien van jouw persoonsgegevens heb je de volgende rechten:

 • het recht om jouw persoonsgegevens in te zien;
 • het recht om jouw persoonsgegevens te wijzigen;
 • het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen;
 • het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om jouw persoonsgegevens over te dragen;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Je kunt jouw verzoek of bezwaar als volgt indienen:
per e-mail

info@hendrikxenbakker.nl
per post

Hendrikx en Bakker
Generaal Winkelmanstraat 2
5025 XR Tilburg
Nederland
Een verzoek of bezwaar ten aanzien van jouw persoonsgegevens behandelen wij in overeenstemming met de toepasselijke Europese en Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken.
Wat kun je doen als je een vraag of een klacht hebt omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Als je een vraag of een klacht hebt omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen (zie voor de mogelijkheden hierna in de slotbepalingen). Het meest praktisch is om een e-mailbericht naar info@hendrikxenbakker.nl te sturen. Omschrijf je vraag of klacht zo duidelijk en volledig mogelijk en voeg zoveel mogelijk informatie omtrent jouw vraag of klacht bij.

Wij nemen alle vragen en klachten serieus in behandeling en reageren uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de vraag of klacht. Wij doen er alles aan om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Indien je niet tevreden bent met de afhandeling van een vraag of een klacht, kun je hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht indienen.

Cookies

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van analytische, functionele en marketingcookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van jouw computer of op je tablet of smartphone wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met jouw bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
Google Analytics

Wij maken gebruik van de diensten van Google Analytics (onderdeel van Google), die daartoe enkele analytische cookies op jouw computer, tablet of smartphone installeert. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken.

Wij volgen in dit kader de “Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics” van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit betekent dat wij:

 • met Google een verwerkersovereenkomst hebben gesloten;
 • er voor hebben gezorgd dat het laatste octet van jouw IP-adres is gemaskeerd;
 • “gegevens delen” hebben uitgezet;
 • geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Vanwege deze instelling zijn jouw persoonsgegevens niet meer naar jou als natuurlijk persoon te herleiden en is geen sprake meer van persoonsgegevens in de zin van de AVG. Op deze manier bieden wij je de mogelijkheid om onze website anoniem te bezoeken en hoeven wij je niet voorafgaand aan jouw bezoek aan onze website toestemming te vragen voor het plaatsen van de analytische cookies en het automatisch verzamelen van (surf)gegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens adviseert om bezoekers van een website bij aanvang van hun bezoek tevens de mogelijkheid te bieden om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on te installeren. Wij volgen dit advies en bieden bezoekers van onze website deze mogelijkheid. Als je hiervoor kiest, worden helemaal geen gegevens over jouw websitebezoek door Google Analytics JavaScript gerapporteerd (ga.js, analytics.js en dc.js) en naar Google Analytics doorgezonden. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on is beschikbaar voor de meeste moderne browsers. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat er gegevens naar onze website zelf worden verzonden.

Hoewel wij Google Analytics privacyvriendelijk hebben ingesteld en er dus geen sprake meer is van persoonsgegevens, merken wij volledigheidshalve het volgende op.

Google kan de met behulp van haar cookies van Google Analytics verkregen gegevens aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om de verkregen gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken of om deze te gebruiken voor andere Google diensten.

De gegevens die Google met behulp van de cookies van Google Analytics verkrijgt, worden door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens (adequaatheidsbesluit).

Wellicht ten overvloede merken wij op dat Google via onze website geen persoonsgegevens verzamelt, omdat wij Google Analytics privacyvriendelijk hebben ingesteld.

Voor meer informatie verwijzen wij je naar de Privacy Verklaring van Google, waaronder ook het privacybeleid van Google Analytics valt.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

De meeste browsers bieden je de mogelijkheid om cookies in- of uit te schakelen (weigeren). Voor meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van eerder geplaatste cookies verwijzen wij je naar de instructies en/of de Help-functie van jouw browser.

Indien je de cookies in jouw browser verwijdert, worden de cookies opnieuw geplaatst bij een nieuw bezoek aan onze website.

Hieronder tref je een overzicht van enkele vaak gebruikte browsers en kun je doorklikken naar de bijbehorende handleiding om cookies in- of uit te schakelen of te verwijderen.

Overzicht van de door ons te plaatsen cookies

Statistische cookies

Cookie

_ga

Naam provider

hendrikxenbakker.nl

Type

HTTP

Looptijd

2 jaar

Deze cookie registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Cookie

_gat

Naam provider

hendrikxenbakker.nl

Type

HTTP

Looptijd

Sessie

Deze cookie wordt door Google Analytics gebruikt om de verzoeksnelheid te vertragen.

Cookie

_gid

Naam provider

hendrikxenbakker.nl

Type

HTTP

Looptijd

Sessie

Deze cookie registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Functionele cookies

Cookie

cookie_notice_accepted

Naam provider

hendrikxenbakker.nl

Type

HTTP

Looptijd

3 maanden

Deze cookie slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.

Cookie

galop_hide_info

Naam provider

hendrikxenbakker.nl

Type

HTTP

Looptijd

tot 31/12/2099

Deze cookie anonimiseert IP-adressen.
Marketingcookies

Cookie

collect

Naam provider

google-analytics.com

Type

Pixel

Looptijd

Sessie

Deze cookie verzendt gegevens naar Google Analytics over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.

Slotbepalingen

Overdracht persoonsgegevens

Wij verkopen geen door ons verwerkte persoonsgegevens aan derden. Nu niet, nooit niet.

Wij behouden ons het recht voor om door ons verwerkte persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van een reorganisatie, over te dragen aan de derde. Indien dit zich voordoet, stellen wij je vooraf op de hoogte.
Contactgegevens Hendrikx en Bakker

Indien je vragen hebt over deze Online Privacy en Cookies Verklaring of over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken, kun je als volgt contact met ons opnemen:
per e-mail

info@hendrikxenbakker.nl
per post

Hendrikx en Bakker
Generaal Winkelmanstraat 2
5025 XR Tilburg
Nederland
telefonisch

+31 13 544 00 01
Aanpassingen Online Privacy en Cookies Verklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze Online Privacy en Cookies Verklaring van tijd tot tijd aan te passen aan gewijzigde feiten en omstandigheden. We plaatsen dan een nieuwe versie op onze website en vermelden daarbij de datum waarop die nieuwe versie is aangepast. Wij bevelen je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze Online Privacy en Cookies Verklaring is geplaatst op: 23 mei 2018.