Je bevindt je hier: Home ➠ GebruikersvoorwaardenUnited-Kingdom
 
 

Gebruikersvoorwaarden

Contactgegevens

Hendrikx en Bakker
Generaal Winkelmanstraat 2
5025 XR Tilburg

Tel:      +31 13 544 01 00
Fax:     +31 13 544 04 05
Email:  info@hendrikxenbakker.nl
KvK:     51851520

 

Toepasselijkheid

Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op eenieder die de website www.hendrikxenbakker.nl (“Website”) van Hendrikx en Bakker (“Hendrikx en Bakker”) bezoekt, en op alle nieuwsbrieven (“Nieuwsbrieven”), informatie en diensten die op of via de Website zijn te raadplegen.

 

Disclaimer

De informatie die Hendrikx en Bakker plaatst op de Website en verspreidt via de Nieuwsbrieven is informatie van algemene aard en houdt geen fiscaal- of civieljuridisch advies in. De informatie op de Website en in de Nieuwsbrieven, zoals teksten, afbeeldingen en andere materialen, is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Hendrikx en Bakker garandeert echter niet dat de informatie op de Website en in de Nieuwsbrieven volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. De informatie op de Website en in de Nieuwsbrieven kan uitingen met een persoonlijke mening bevatten. Hendrikx en Bakker is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van de Website of de Nieuwsbrieven, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van informatie op de Website en in de Nieuwsbrieven, door virussen of het niet correct functioneren van de Website en de Nieuwsbrieven. Verwijzingen op de Website of in de Nieuwsbrieven naar websites die niet door Hendrikx en Bakker worden onderhouden zijn louter ter informatie opgenomen. Hendrikx en Bakker is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud, de beschikbaarheid en het functioneren van de websites waarnaar wordt verwezen.

 

Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op de Website en de Nieuwsbrieven, alsmede de via de Website of de Nieuwsbrieven aangeboden materialen berusten uitsluitend bij Hendrikx en Bakker. De informatie op de Website en in de Nieuwsbrieven is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om (delen van) de inhoud van de Website en van de Nieuwsbrieven, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren of, al dan niet voor commerciële doeleinden, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hendrikx en Bakker.

 

Privacy

Hendrikx en Bakker gebruikt slechts persoonsgegevens die een gebruiker van de Website of de Nieuwsbrieven aldaar heeft achtergelaten en uitsluitend voor het daarbij behorende doel. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn achtergelaten. Persoonsgegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld.

 

Wijzigingsvoorbehoud

Hendrikx en Bakker behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Website, de Nieuwsbrieven en deze gebruikersvoorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verwijderen zonder daarover enige voorafgaande mededeling aan derden te hoeven doen.

 

Download hieronder de gebruikersvoorwaarden voor de website www.hendrikxenbakker.nl als PDF-bestand:

 

Gebruikersvoorwaarden www.hendrikxenbakker.nl (PDF-bestand)