Je bevindt je hier: Home ➠ De corona-crisis

 

De corona-crisis

Een breed pakket noodmaatregelen

Het corona-virus heeft de wereld in een stevige houdgreep. We hebben te maken met een nieuwe werkelijkheid waarvan niemand met zekerheid kan zeggen hoe lang die duurt en hoe die afloopt. De gezondheidszorg, horeca, culturele sector, scholen, sportclubs, bedrijven groot en klein, families en gezinnen jong en oud. Iedereen ervaart de ingrijpende gevolgen van het corona-virus en de door het kabinet getroffen maatregelen om de verdere uitbraak van het corona-virus tegen te gaan.

Door al deze maatregelen is de bedrijvigheid in Nederland grotendeels stil komen te liggen. Het kabinet acht het van groot belang om banen te behouden en ondersteuning te bieden bij de acute problemen die werknemers, zzp-ers en bedrijven (gaan) ondervinden. Daartoe heeft het kabinet op 17 maart 2020 een pakket noodmaatregelen gepresenteerd dat tot doel heeft banen te behouden en de economische nadelige gevolgen van alle beperkende maatregelen van de intelligente lock-down zoveel mogelijk te beperken, zodat mensen (voorlopig) hun inkomen behouden en bedrijven worden ondersteund in deze moeilijke periode.

Om adequaat in te kunnen spelen op de ontwikkelingen gold het pakket noodmaatregelen aanvankelijk voor de maanden maart, april en mei 2020. Het kabinet heeft het pakket noodmaatregelen aangekondigd en toegelicht in een een brief aan de Tweede Kamer.

Inmiddels zijn een aantal maatregelen verlengd en/of uitgebreid. Het kabinet heeft dit in de kamerbrief van 20 mei 2020 uiteengezet.

De noodmaatregelen op een rij

Het pakket noodmaatregelen bestaat uit de volgende onderdelen:

Maatregelen ter behoud van loon werknemers en inkomen ZZP-ers

Noodloket

Liquiditeitsmaatregelen

Informatie over deze noodmaatregelen hebben wij in afzonderlijke blogs opgenomen. Zie hiernaast aan de rechterzijde de opsomming van onze blogs over de corona-crisis en onze 10 meest recente blogs over andere onderwerpen of klik hierboven op de link naar de betreffende noodmaatregel.

Wij proberen zo goed mogelijk de informatie over het pakket noodmaatregelen en toekomstige andere maatregelen en ontwikkelingen volledig en actueel te houden.

Besluit noodmaatregelen coronacrisis

Op 14 april 2020 heeft staatssecretaris van Financiën Vijlbrief aan de Tweede Kamer het beleidsbesluit Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis (Besluit noodmaatregelen coronacrisis) gestuurd.

Hierin worden maatregelen getroffen die zien op de volgende onderwerpen:

Aanvullende belastingmaatregelen

Staatssecretaris Vijlbrief heeft op 24 april 2020 de volgende zes aanvullende belastingmaatregelingen vanwege de corona-crisis aangekondigd:

  • Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling;
  • Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium;
  • Werkkostenregeling;
  • Fiscale corona-reserve in de vennootschapsbelasting;
  • Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap;
  • Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

De aangekondigde belastingmaatregelen worden nog verder uitgewerkt. In onze blog De corona-crisis: aanvullende belastingmaatregelen vanwege de corona-crisis zetten wij de aangekondigde aanvullende belastingmaatregelen op een rij.

Noodmaatregelenpakket 2.0

Het kabinet heeft eind mei 2020 een aantal maatregelen verlengd en heeft daarnaast enkele nieuwe maatregelen getroffen:

Overige aandachtspunten

Verlaging gebruikelijk loon DGA

Als de corona-crisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van je B.V., mag je als DGA gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Zie voor meer informatie onze blog hierover: De corona-crisis: verlaging gebruikelijk loon DGA.

Inmiddels is de verlaging van het gebruikelijk loon ook onderdeel van de op 24 april 2020 aangekondigde aanvullende belastingmaatregelen. Zie ook onze blog De corona-crisis: aanvullende belastingmaatregelen vanwege de corona-crisis.

Melding van betalingsonmacht

We maken je ook graag attent op onze blog De corona-crisis: melding van betalingsonmacht: tijdelijk niet nodig bij uitstel van betaling. Want soms zijn er betalingsproblemen die zich niet met uitstel van betaling of een van de andere noodmaatregelen laten oplossen.

Het ministerie van Financiën heeft op 7 april 2020 besloten dat een aparte melding van betalingsonmacht niet meer nodig is als je uitstel van betaling in verband met corona aanvraagt voor loonheffingen en/of omzetbelasting van een rechtspersoon, die onder de vennootschapsbelasting valt.

Dit geldt voor zowel de reeds verstreken als de toekomstige tijdvakken.

WBSO

Als je een bedrijf hebt dat ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert, dan kun je onder voorwaarden gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Daarmee kun je de kosten voor Research & Development verlagen. De termijnen voor mededelen over 2019 en indienen van een aanvraag met ingangsdatum 1 april zijn verlengd. Zie voor meer informatie onze blog De corona-crisis: coulance voor WBSO-mededeling en aanvraag.

Financiële ondersteuning voor zorgaanbieders

Voor zorgaanbieders gelden separate financiële ondersteuningsmaatregelen. Deze worden aangeboden door de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Zie voor meer informatie onze blog De corona-crisis: financiële ondersteuning voor zorgaanbieders.

Veelgestelde vragen

Klik hier voor veelgestelde vragen over bovenstaande financiële regelingen en de antwoorden van de overheid daarop.

Klik hier voor veelgestelde vragen van werkgevers en ondernemers en de antwoorden van de overheid daarop.

Overige informatie

Klik hier voor informatie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Klik hier voor informatie van de Unie van Waterschappen.