Het kabinet heeft een breed pakket noodmaatregelen getroffen om de financiële gevolgen van de corona-crisis zoveel mogelijk te beperken. In deze blog informeren wij je over de mogelijkheid om reeds ontvangen voorlopige aanslagen te verminderen.

De Belastingdienst stelt aan het begin van een nieuw belastingjaar in een aantal situaties een voorlopige aanslag inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen en/of inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet, dan wel vennootschapsbelasting vast. 

Voorlopige aanslagen worden voornamelijk ten name van ondernemers (zelfstandig ondernemers, B.V.’s en N.V.’s) vastgesteld. Ondernemers die vanwege de corona-crisis een lagere winst verwachten, kunnen bij de Belastingdienst een verzoek voor vermindering van de voorlopige aanslag indienen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd. Daardoor ga je als ondernemer meteen minder belasting betalen. Het kan ook zo zijn dat het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die je in de eerste maanden van dit jaar al hebt betaald. In dat geval krijg je het verschil uitbetaald.

Ook als niet-ondernemer kun je met een voorlopige aanslag te maken hebben. Dat is het geval indien je box 1 inkomen geniet waar geen loonheffing op wordt ingehouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende situaties:

  • Je ontvangt huur en/of rente van je eigen B.V.;
  • Je ontvangt een lijfrente-uitkering (anders dan uit hoofde van een ontslagvergoeding) van je eigen B.V.;
  • Je ontvangt partneralimentatie;
  • Je ontvangt pensioen rechtsreeks van je ex-partner (pensioenverrekening of pensioenverevening zonder (tijdige) indiening bij de pensioenuitvoerder van het meldingsformulier).

Indien je deze inkomsten onverminderd blijft ontvangen, is er in beginsel geen directe noodzaak om een eventueel reeds vastgestelde voorlopige aanslag te verminderen. Maar indien je door de corona-crisis deze inkomsten (voorlopig) niet daadwerkelijk ontvangt, is te overwegen om een verzoek tot vermindering van de voorlopige aanslag in te dienen. 

Daarnaast kun je met een voorlopige aanslag te maken hebben in geval van (substantieel) box 2 en/of box 3 inkomen. Een op box 2 inkomen en met name op box 3 inkomen gebaseerde voorlopige aanslag is veelal niet afhankelijk van het daadwerkelijke ontvangen inkomen maar op basis van forfaitair inkomen. Wat box 2 betreft ziet dit bijvoorbeeld op een aanmerkelijk belang in een VBI. Voor box 3 geldt dit sowieso. Vermindering van een voorlopige aanslag ligt in dergelijke gevallen naar onze mening niet voor de hand, omdat deze belasting vooralsnog onverminderd verschuldigd is of zal zijn.

Veelgestelde vragen

Klik hier voor veelgestelde vragen over de belastingmaatregelen en de antwoorden van de overheid daarop.