Het kabinet heeft een breed pakket noodmaatregelen getroffen om de financiële gevolgen van de corona-crisis zoveel mogelijk te beperken.

In deze blog informeren wij je over de tijdelijke verlaging van de invorderings- en belastingrente en de gevolgen daarvan voor de betalingskorting.

De verlaging is verlengd en geldt thans tot 1 oktober 2020.

Invorderingsrente

Als je een aanslag niet op tijd betaalt, moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 is de invorderingsrente tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01% (omdat echt 0,0% voor de Belastingdienst administratief niet mogelijk is).

Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.

Overigens wordt de te vergoeden invorderingsrente op het niveau van 4% gehouden. Dit geldt zowel voor particulieren als ondernemingen.

Belastingrente

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening indien zij een aanslag te laat kan vaststellen, bijvoorbeeld omdat je niet op tijd of niet voor het juiste bedrag (voorlopige) aangifte heeft gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschaps-belasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente is ook tijdelijk verlaagd naar 0,01%. 

De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat voor de vennootschaps-belasting in vanaf 1 juni 2020 en gaat voor de inkomstenbelasting in vanaf 1 juli 2020.

Betalingskorting

Omdat de invorderingsrente is gekoppeld aan de betalingskorting is de tijdelijke verlaging van het rentepercentage naar 0,01% niet alleen begunstigend voor ondernemers. Voor de betalingskorting die geldt als je een aanslag ineens betaalt, wordt namelijk hetzelfde wettelijke percentage gebruikt als voor invorderingsrente. 

De tijdelijke verlaging van de invorderingsrente heeft zodoende tot gevolg dat ondernemers nagenoeg geen aanspraak meer kunnen maken op de betalingskorting. Ondernemers die menen hiervan nadeel te ondervinden, kunnen bezwaar maken, waarna de betalingskorting alsnog zal worden toegekend. 

Veelgestelde vragen

Klik hier voor veelgestelde vragen over de belastingmaatregelen en de antwoorden van de overheid daarop.