Als de corona-crisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van je B.V., mag je als directeur/grootaandeelhouder (DGA) *) gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stel je dan het gebruikelijk jaarloon voor 2020 definitief vast en vermeldt de B.V. dit in de aangifte loonheffingen.

Je mag het gebruikelijk loon voor 2020 dus achteraf bepalen. Dan is duidelijker wat de impact is van de corona-crisis op de B.V. en heb je meer inzicht in het bepalen van de hoogte van het gebruikelijk jaarloon.

Niet met terugwerkende kracht verlagen

Loon dat je al hebt genoten over de verstreken perioden in 2020, kan niet teruggedraaid worden. Je kunt alleen over toekomstige maanden in 2020 het loon verlagen.

Verlaging in aangiften loonheffingen

Bij verlaging van het maandloon vermeld je in de aangiften loonheffingen het loon dat je hebt genoten, inclusief het eventuele loon in natura (bijvoorbeeld privégebruik auto). Uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar of op het moment waarop de dienstbetrekking eindigt, bepaal je wat het gebruikelijk loon voor het jaar 2020 is. Als de B.V. te weinig loon heeft betaald, moet de B.V. het verschil als loon aangeven en daarover loonheffingen berekenen.

Verzoek om vooroverleg niet nodig

Om een tijdelijk lager loon overeen te komen, hoef je geen verzoek om instemming door de Belastingdienst in te dienen of vooroverleg met de Belastingdienst te plegen.

.

*) We hebben het in deze blog over de DGA, maar zuiverder is de houder van een zogenoemd aanmerkelijkbelang.