Het kabinet heeft een breed pakket noodmaatregelen getroffen om de financiële gevolgen van de corona-crisis zoveel mogelijk te beperken. Deze noodmaatregelen zien voornamelijk op ondernemers in allerlei hoedanigheden. Maar ook voor particulieren bestaan mogelijk mogelijkheden om belastingaanslagen later te betalen of om een betalingsregeling te treffen.

In deze blog informeren wij je hierover. Want uitstel van betaling kan in deze onzekere tijd ook voor jou van belang zijn. Bijvoorbeeld omdat je binnenkort je aangifte indient (of dat al hebt gedaan) en er daarom binnenkort een aanslag inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen, en eventueel ook een aanslag Inkomensafhankelijk bijdrage Zorgverzekeringswet op de mat kan vallen.

We gaan in deze blog in op:

  • De mogelijkheden om uitstel van betaling aan te vragen;
  • De mogelijkheden om een betalingsregeling te treffen;
  • De verlaging van de invorderings- en belastingrente.

Eenmalig kortlopend uitstel van betaling

Indien je aan de hierna vermelde voorwaarden voldoet, kun je voor deze aanslag of aanslagen desgewenst en op vrij eenvoudige wijze eenmalig voor een periode van vier maanden uitstel van betaling krijgen. Deze uitstelperiode gaat in na de laatste vervaldag van de betreffende aanslag. Je kunt dit uitstel telefonisch aanvragen bij de Belasting Telefoon (0900-0543) of bij een van de kantoren van de Belastingdienst.

Om in aanmerking te komen voor dit kortlopend uitstel van betaling gelden de volgende voorwaarden:

  • Je hebt niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen of vanwege de verrekening met een belastingteruggaaf;
  • Je totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000.
    Hierbij telt niet mee: een belastingschuld waartegen je bezwaar hebt gemaakt en waarvoor je uitstel van betaling hebt gekregen;
  • Je hebt geen openstaande aanslagen waarvoor je een dwangbevel hebt gekregen;
  • Het gaat niet om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting over 2020 met een datum vóór 1 november 2020.

Let op!
Heb je kortlopend uitstel gekregen? Dan kun je daarna geen andere betalingsregeling meer krijgen voor deze aanslag of aanslagen.

Betalingsregeling voor maximaal twaalf maanden

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor vier maanden uitstel? Of hebt je meer tijd nodig? Dan kun je via de Belasting Telefoon (0900-0543) contact opnemen met de Belastingdienst om de mogelijkheden te bezien voor een betalingsregeling voor een periode van maximaal twaalf maanden.

De daadwerkelijke aanvraag voor de betalingsregeling dien je schriftelijk in te dienen. Op de website van de Belastingdienst kun je een daartoe strekkend formulier downloaden.

Om in aanmerking te komen voor een dergelijke betalingsregeling geldt als voorwaarde dat je geen openstaande aanslag motorrijtuigenbelasting hebt.

Voorkom extra kosten door een aanmaning. Zorg ervoor dat het formulier bij de Belastingdienst binnen is vóór de uiterste betaaldatum van de aanslag.

Wat gebeurt er na het indienen van het verzoek?

Binnen tien werkdagen nadat je jouw verzoek voor kortlopend uitstel van betaling of jouw verzoek voor het treffen van een betalingsregeling bij de Belastingdienst hebt ingediend, ontvang je van de Belastingdienst een bevestiging en ontvang je geen betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel meer. De Belastingdienst streeft er naar dat je binnen acht weken na ontvangst van jouw verzoek een schriftelijke reactie ontvangt.

Verlaging invorderings- en belastingrente

Samenhangend met de hiervoor vermelde mogelijkheden tot uitstel van betaling en de betalingsregeling is (tijdelijk) de invorderingsrente en de belastingrente verlaagd. De verlaging is verlengd en geldt thans tot 1 oktober 2020.

Invorderingsrente

Als je een aanslag niet op tijd betaalt, moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 is de invorderingsrente tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01% (omdat echt 0,0% voor de Belastingdienst administratief niet mogelijk is).

Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.

Overigens wordt de te vergoeden invorderingsrente op het niveau van 4% gehouden. Dit geldt zowel voor particulieren als ondernemingen.

Belastingrente

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening indien zij een aanslag te laat kan vaststellen, bijvoorbeeld omdat je niet op tijd of niet voor het juiste bedrag (voorlopige) aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschaps-belasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente is ook tijdelijk verlaagd naar 0,01%.

De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat voor de inkomsten-belasting in vanaf 1 juli 2020.

Betalingskorting

Omdat de invorderingsrente is gekoppeld aan de betalingskorting is de tijdelijke verlaging van het rentepercentage naar 0,01% niet alleen begunstigend voor ondernemers. Voor de betalingskorting die geldt als je een aanslag ineens betaalt, wordt namelijk hetzelfde wettelijke percentage gebruikt als voor invorderingsrente. 

De tijdelijke verlaging van de invorderingsrente heeft zodoende tot gevolg dat ondernemers nagenoeg geen aanspraak meer kunnen maken op de betalingskorting. Ondernemers die menen hiervan nadeel te ondervinden, kunnen bezwaar maken, waarna de betalingskorting alsnog zal worden toegekend. 

Veelgestelde vragen

Klik hier voor veelgestelde vragen over de belastingmaatregelen en de antwoorden van de overheid daarop.