Het kabinet heeft een breed pakket noodmaatregelen getroffen om de financiële gevolgen van de corona-crisis zoveel mogelijk te beperken. Deze noodmaatregelen zien voornamelijk op ondernemers in allerlei hoedanigheden. 

In deze blog informeren wij je over:

 • De mogelijkheden om uitstel van betaling aan te vragen;
 • De mogelijkheden om een betalingsregeling te treffen;
 • De verlaging van de invorderings- en belastingrente.

In verband met de corona-crisis zijn de mogelijkheden verruimd om uitstel van betaling bij de Belastingdienst aan te vragen. Het is van belang dat je een weloverwogen keuze maakt van welke mogelijkheid je eventueel gebruik maakt, omdat de voorwaarden verschillen.

We maken je ook graag attent op onze blog De corona-crisis: melding van betalingsonmacht: óók bij uitstel van betaling. Want soms zijn er betalingsproblemen die zich niet met uitstel van betaling laten oplossen.

Eenmalig kortlopend uitstel van betaling

Indien je aan de hierna vermelde voorwaarden voldoet, kun je voor een van de volgende (naheffings)aanslagen desgewenst en op vrij eenvoudige wijze eenmalig voor een periode van vier maanden uitstel van betaling krijgen. Deze uitstelperiode gaat in na de laatste vervaldag van de betreffende aanslag. U kunt dit uitstel telefonisch aanvragen bij de Belasting Telefoon (0900-0543) of bij een van de kantoren van de Belastingdienst.

Het gaat dan om een van de volgende (naheffings)aanslagen:

 • Inkomstenbelasting / premie volksverzekeringen;
 • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;
 • Vennootschapsbelasting;
 • Loonheffing;
 • Omzetbelasting.

Om in aanmerking te komen voor dit kortlopend uitstel van betaling gelden de volgende voorwaarden:

 • Je hebt eerder altijd op tijd aangifte gedaan;
 • Je hebt niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen of vanwege de verrekening met een belastingteruggaaf;
 • Jouw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000.
  Hierbij telt niet mee: een belastingschuld waartegen je bezwaar hebt gemaakt en waarvoor je uitstel van betaling hebt gekregen;
 • Je hebt geen openstaande aanslagen waarvoor je een dwangbevel hebt gekregen;
 • Het gaat niet om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 met een datum vóór 1 november 2020;
 • Je kunt alleen kortlopend uitstel van betaling aanvragen voor een (naheffings)aanslag.

Voor de volledigheid merken wij bij de laatste voorwaarde op dat dit dus betekent dat, indien je bijvoorbeeld de af te dragen loonheffing of omzetbelasting niet kunt betalen, je pas uitstel van betaling kunt aanvragen, nadat je van de Belastingdienst een naheffingsaanslag hebt ontvangen. De Belastingdienst legt daarbij voorlopig geen verzuimboete op.

Let op!
Heb je kortlopend uitstel gekregen? Dan kun je daarna geen andere betalingsregeling meer krijgen voor deze aanslag of aanslagen.

Betalingsregeling voor maximaal twaalf maanden

Voldoe je niet aan de voorwaarden voor vier maanden uitstel? Of heb je meer tijd nodig? Dan kun je via de Belasting Telefoon (0900-0543) contact opnemen met de Belastingdienst om de mogelijkheden te bezien voor een betalingsregeling voor een periode van maximaal twaalf maanden. Deze periode geldt vanaf de laatste betaaldatum van de belastingaanslag waarvoor u de betalingsregeling aanvraagt.

De daadwerkelijke aanvraag voor de betalingsregeling dien je schriftelijk in te dienen. Op de website van de Belastingdienst kun je een daartoe strekkend formulier downloaden.

Om in aanmerking te komen voor een dergelijke betalingsregeling gelden de volgende voorwaarden:

 • Je hebt geen openstaande aanslag motorrijtuigenbelasting;
 • Je hebt een zekerheidsstelling, zoals een bankgarantie, een hypotheekrecht of een verpanding.

Voorkom extra kosten door een aanmaning. Zorg ervoor dat het formulier bij de Belastingdienst binnen is vóór de uiterste betaaldatum van de aanslag.

Wat gebeurt er na het indienen van het verzoek?

Binnen tien werkdagen nadat je jouw verzoek voor kortlopend uitstel van betaling of jouw verzoek voor het treffen van een betalingsregeling bij de Belastingdienst hebt ingediend, ontvang je van de Belastingdienst een bevestiging en ontvang je geen betalingsherinnering, aanmaning of dwangbevel meer. De Belastingdienst streeft er naar dat je binnen acht weken na ontvangst van jouw verzoek een schriftelijke reactie ontvangt.

Bijzonder uitstel van betaling in verband met de corona-crisis

In verband met de maatregelen die in het kader van de corona-crisis door de overheid zijn getroffen, kun je bij de Belastingdienst bijzonder uitstel van betaling aanvragen. Daartoe dien je een schriftelijk verzoek in te dienen, waarin je om uitstel van betaling vraagt en aangeeft dat je door de uitbraak van het corona-virus in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst het verzoek heeft ontvangen, worden invorderingsmaatregelen door de Belastingdienst voorlopig stopgezet. Naar aanleiding van een daartoe ingediend verzoek krijg je automatisch drie maanden uitstel van betaling.

Indien betalingsuitstel met drie maanden voor jou te kort is, kun je ook voor een langere periode uitstel van betaling aanvragen. Je dient dan wel aanvullende informatie aan te leveren om de langere periode te onderbouwen. Wellicht dat daarbij ook een verklaring van een derde deskundige dient te worden gevoegd. Dit is thans nog niet uitgewerkt. Indien dit inderdaad een voorwaarde wordt, zal de Belastingdienst daarover op haar website nadere informatie vermelden.

Jouw verzoek om bijzonder uitstel van betaling (eventueel met motivering in geval van een langere periode dan drie maanden) stuur je op naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Vermeld in jouw verzoek wel duidelijk welke (naheffings)aanslag of (naheffings)aanslagen het betreft.

Verlaging invorderings- en belastingrente

Samenhangend met de hiervoor vermelde mogelijkheden tot uitstel van betaling en betalingsregeling is (tijdelijk) de invorderingsrente en de belastingrente verlaagd.

Invorderingsrente

Als je een aanslag niet op tijd betaalt, moet je normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Vanaf 23 maart 2020 is de invorderingsrente tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01% (omdat echt 0,0% voor de Belastingdienst administratief niet mogelijk is).

Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden.

Belastingrente

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening indien zij een aanslag te laat kan vaststellen, bijvoorbeeld omdat je niet op tijd of niet voor het juiste bedrag (voorlopige) aangifte heeft gedaan. Het tarief van de belastingrente is 8% voor de vennootschaps-belasting en 4% voor andere belastingen. Het tarief van de belastingrente is ook tijdelijk verlaagd naar 0,01%.

De tijdelijke verlaging van het tarief van de belastingrente gaat voor de vennootschaps-belasting in vanaf 1 juni 2020 en gaat voor de inkomstenbelasting in vanaf 1 juli 2020.

Veelgestelde vragen

Klik hier voor veelgestelde vragen over de belastingmaatregelen en de antwoorden van de overheid daarop.