Het kabinet heeft een breed pakket noodmaatregelen getroffen om de financiële gevolgen van de corona-crisis zoveel mogelijk te beperken.

In deze blog informeren we je over de maatregelen die de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) neemt ten aanzien van de gemeentelijke heffingen.

Gemeenten heffen (onder meer) toeristenbelasting van ondernemers in de verblijfssector. Veel gemeenten innen de toeristenbelasting door middel van een voorlopige aanslag.

Bij gemeenten zijn signalen vanuit de verblijfssector binnen gekomen over de financiële gevolgen van de uitbraak van het corona-virus. Veel gemeenten nemen deze signalen ter hand en beraden zich op aanpassing van de inning van de toeristenbelasting om de verblijfssector tegemoet te komen.

Om de liquiditeit van de getroffen bedrijven niet verder te raken, is overleg gaande met de VNG over het stopzetten van (voorlopige) aanslagen. Voor bedrijven in de verblijfssector kan deze maatregel in samenhang met het gehele pakket van noodmaatregelen tot een financiële verlichting leiden in deze moeilijke tijden.

Veelgestelde vragen

Klik hier voor veelgestelde vragen in het kader van gemeentelijke heffingen en de antwoorden daarop van de VNG.