Het kabinet heeft een breed pakket noodmaatregelen getroffen om de financiële gevolgen van de corona-crisis zoveel mogelijk te beperken.

In deze blog informeren we je over de tijdelijke verruiming van de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO).

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen sinds 2009 gebruik maken van de GO. Met de GO helpt de overheid zowel het MKB als (middel)grote ondernemingen door middel van een garantie op bankleningen en bankgaranties vanaf € 1,5 miljoen tot maximaal € 50 miljoen per onderneming. De garantie was al verhoogd tot 50% en is met ingang van 7 april 2020 verder verhoogd tot 80% voor grootbedrijven en tot maar liefst 90% voor MKB-bedrijven met als voorwaarde dat deze bedrijven zijn getroffen door de corona-crisis.

De corona-crisis raakt vele sectoren en leveringsketens. Niet alleen kleine bedrijven worden getroffen, ook grote bedrijven. Grote bedrijven hebben doorgaans meer buffers om de eerste effecten van de corona-crisis op te vangen, maar ook zij lopen tegen grenzen aan. Het kabinet committeert zich daarom om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief aan voldoende financiering kunnen blijven komen.

Het garantiebudget van de GO was op 17 maart 2020 al substantieel verhoogd van € 400 miljoen tot € 1,5 miljard. Op 7 april 2020 is het garantiebudget verder verhoogd tot € 10 miljard. Ook de maximale GO-faciliteit per onderneming is substantieel verhoogd van € 50 miljoen naar € 150 miljoen. Deze plafonds zijn gelijk aan die van tijdens de financiële crisis in 2008, en door deze verhogingen ontstaan ruimere financieringsmogelijkheden voor bedrijven.

De verhoging van het garantieplafond van de GO ten behoeve van corona is goedgekeurd door de Europese Commissie. Vanaf woensdag 29 april 2020 staat deze noodmaatregel officieel open voor bedrijven. De looptijd van een krediet wordt zes jaar.

Bedrijven die gebruik willen maken van de GO kunnen hiervoor terecht bij hun kredietverstrekker, zoals een bank.

Zie voor meer informatie de website van de RVO.

Veelgestelde vragen

Klik hier voor veelgestelde vragen over de GO en de antwoorden van de overheid daarop.