Het kabinet heeft een breed pakket noodmaatregelen getroffen om de financiële gevolgen van de corona-crisis zoveel mogelijk te beperken.

In deze blog informeren we je over het tijdelijk gunstiger Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL).

De land- en tuinbouwsector wordt ten gevolge van het coronavirus zowel nationaal als internationaal geconfronteerd met een afnemende vraag naar hun producten. Dit heeft tot gevolg dat de prijzen onder druk staan of (veelal bederfelijke) producten niet afgezet kunnen worden. De aard van de sector maakt dat niet zonder meer andere afzetkanalen of -markten gevonden kunnen worden of dat productie niet snel afgestemd kan worden op de vraag. Bovendien laat een teelt zich niet uitzetten en moet doorgewerkt worden om te kunnen oogsten, ook al is er geen afzet. Hierdoor kunnen land- en tuinbouwbedrijven in liquiditeitsproblemen komen.

De regeling Borgstellingskrediet Landbouw (BL) is met ingang van 18 maart 2020 uitgebreid met een extra module, een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het corona-virus kunnen hierdoor gefinancierd blijven.

Hieronder vermelden wij de hoofdlijnen van de BL-C:

  • De BL-C kun je een overbruggingskrediet financieren tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen (€ 2,5 miljoen bij GL- of BL-plus lening). Heb je die maximale ruimte van het openstaande of actuele borgstellingskrediet bijna of helemaal benut? Dan kun je bovenop het actuele borgstellingskrediet nog tot een maximum van € 300.000 aan BL-C-krediet financieren.
  • De maximale looptijd van het BL-C-krediet is acht kwartalen.
  • Je kunt het krediet lineair aflossen, maar aflossing mag ook ineens aan het einde van de looptijd.
  • Voor een starter/overnemer is de provisie 1% en bij andere bedrijven 3%.
  • De borgstelling is 70%.
  • Je kunt het BL-C-krediet tot en met 31 maart 2021 aanvragen.

Zie voor meer informatie de website van de RVO.

Veelgestelde vragen

Klik hier voor veelgestelde vragen over de BL en de antwoorden van de overheid daarop.