Het kabinet heeft een breed pakket noodmaatregelen getroffen om de financiële gevolgen van de corona-crisis zoveel mogelijk te beperken. Inmiddels zijn een aantal maatregelen verlengd en/of uitgebreid. Het kabinet heeft dit in de kamerbrief van 20 mei 2020 uiteengezet.

In deze blog informeren wij je over een nieuwe maatregel: de Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL MKB). In feite betreft het de verruimde opvolger van de TOGS.

Extra tegemoetkoming voor vaste lasten

Voor veel bedrijven en organisaties zijn naast personeelslasten ook de vaste kosten een probleem. Er komt daarom een pakket aan maatregelen ten behoeve van het hardst geraakte MKB, waaronder de horeca, recreatie, sportscholen, evenementen, kermissen, speelautomatenhallen, podia en theaters, waarvan een aantal sectoren ook in de zomermaanden nog gesloten blijft.

Voor de onderdelen van het brede MKB die het hardst geraakt worden door de crisis doordat ze de effecten voelen van de overheidsmaatregelen introduceert het kabinet de TVL MKB. Deze bedrijven krijgen afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten, en de mate van omzetderving een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van € 50.000 voor vier maanden (juni tot en met september 2020).

Net zoals het geval is bij de TOGS, wordt ook de TVL MKB vrijgesteld van belastingheffing.

Waaruit bestaat de TVL MKB?

 • De TVL MKB helpt MKB-bedrijven (met maximaal 250 werknemers) bij het betalen van hun vaste lasten. Het gaat om bedrijven die meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis.
 • Het gaat om vaste kosten die steeds doorlopen, zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen. Loonkosten horen hier niet bij. Die worden gecompenseerd door de TNOW 2.0.
 • De tegemoetkoming wordt gebaseerd op het totale omzetverlies. Van het omzetverlies wordt het percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage vaste lasten wordt een deel gecompenseerd. De exacte berekening per sector wordt nog uitgewerkt.
 • Deze tegemoetkoming is voor 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020. Aanvragen kan vanaf medio juni 2020 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendgemaakt.
 • De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt.

Wanneer en waar kun je de TVL MKB aanvragen?

Je kunt de TVL MKB vanaf eind juni 2020 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De exacte datum wordt nog bekendgemaakt. Houd hiervoor deze website en www.rvo.nl/TVL in de gaten. De TVL MKB geldt voor de periode van 1 juni tot 1 oktober 2020. 

Wat zijn de voorwaarden voor de TVL MKB?

 • Je bedrijf heeft maximaal 250 werknemers. Dat is te zien aan de inschrijving in het KVK Handelsregister.
 • Je bedrijf heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis.
 • De SBI-code van je bedrijf staat op deze lijst met vastgestelde SBI-codes.
 • Je bedrijf is vóór 15 maart 2020 opgericht en is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • Je bedrijf heeft een vestiging in Nederland.
 • Minimaal 1 vestiging van je bedrijf heeft een ander adres dan het privéadres van de eigenaar/eigenaren. Of de vestiging staat los van de privéwoning en heeft een eigen opgang of toegang. Een uitzondering hierop zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en ambulante handel (waaronder markthandel, taxivervoer, auto- en motorrijscholen en kermisattracties).
 • Je bedrijf is niet failliet en heeft geen uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank.
 • Je bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • De regeling wordt de komende weken verder uitgewerkt. Meer informatie wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt op deze website en op www.rvo.nl.

Kan ik de TOGS nog steeds aanvragen?

Ja, dat kan. De TOGS loopt tot en met 15 juni 2020. Je kunt tot 26 juni 2020 een aanvraag indienen. 

Je hebt al gebruik gemaakt van de TOGS. Kun je dan ook gebruik maken van de TVL MKB?

Ja, dat kan. De compensatie van de TVL MKB is 4 maanden, van 1 juni tot 1 oktober 2020, en komt bovenop de bijdrage van de TOGS. De TOGS loopt van 15 maart tot en met 15 juni 2020 en is tot uiterlijk 26 juni 2020 aan te vragen.