Het kabinet heeft een breed pakket noodmaatregelen getroffen om de financiële gevolgen van de corona-crisis zoveel mogelijk te beperken.

In deze blog informeren wij je over de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO). 

Door de maatregelen die het kabinet heeft getroffen om de verspreiding van het corona-virus te beteugelen derven veel zelfstandige gevestigde ondernemers en ZZP-ers noodgedwongen inkomsten. Het kabinet wil deze groep ondernemers ondersteunen, zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. Het kabinet komt daarom met een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat, de TOZO. Zelfstandig gevestigde ondernemers en ZZP-ers met financiële problemen kunnen een beroep doen op deze voorziening, die door de gemeenten wordt uitgevoerd.

Op basis van de contouren die op 27 maart 2020 bekend zijn geworden, kunnen gemeenten al beginnen met het verwerken van aanvragen voor de TOZO.

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen.

De TOZO is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (BBZ). De TOZO valt in twee delen uiteen: een inkomensondersteuning en een regeling voor een lening van bedrijfskapitaal.

Inkomensondersteuning

  • De toets op levensvatbaarheid van de onderneming die het BBZ kent wordt niet toegepast. Hierdoor is een snelle behandeling van aanvragen mogelijk;
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt binnen vier weken voor een periode van maximaal drie maanden verstrekt. Er kan met voorschotten worden gewerkt;
  • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal circa € 1.500 per maand (netto);
  • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat hij of zij later niets terug hoeft te betalen. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Lening voor bedrijfskapitaal

  • De versnelde procedure die voor de inkomensondersteuning geldt, geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot een bedrag van maximaal € 10.157;
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen;
  • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een lager rentepercentage gehanteerd dan thans in het BBZ geldt. Naar verwachting 2% in plaats van 8%.

Veelgestelde vragen

Klik hier voor veelgestelde vragen over de TOZO en de antwoorden van de overheid daarop.