Het kabinet heeft een breed pakket noodmaatregelen getroffen om de financiële gevolgen van de corona-crisis zoveel mogelijk te beperken.

Naast dit pakket noodmaatregelen worden ook andere maatregelen getroffen om ondernemers te ondersteunen.

Als je een bedrijf hebt dat ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert, dan kun je onder voorwaarden gebruikmaken van de fiscale innovatieregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Daarmee kun je de kosten voor Research & Development (R&D) verlagen.

In deze blog informeren wij je over de coulance maatregelen in verband met de mededeling- en aanvraagprocedures die gelden voor de WBSO.

De termijnen voor mededelen over 2019 en indienen van een aanvraag met ingangsdatum 1 april zijn namelijk verlengd.

Mededeling

Heb je in 2019 een S&O-verklaring ontvangen? Dan moet je normaal gesproken uiterlijk 31 maart 2020 een mededeling doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In verband met de coronacrisis is besloten coulant om te gaan met deze deadlines. Dit geeft je meer tijd om jouw mededelingen en aanvragen aan de RVO door te geven.

Lukt het je niet om de mededeling op tijd te doen? Dan kun je deze nog tot en met 15 juni 2020 indienen zonder dat de RVO jouw mededeling als te laat beschouwt of je een boete oplegt. Zo heb je meer tijd om de gerealiseerde S&O-uren en eventuele gemaakte kosten en uitgaven over het jaar 2019 aan de RVO door te geven.

Ben je zelfstandige en heb je in 2019 500 of meer S&O-uren gemaakt? Dan hoef je geen mededeling te doen.

Aanvraag vanaf 1 april

Wil je WBSO aanvragen met startmaand april 2020? Dan moet je normaal gesproken uiterlijk 31 maart een aanvraag indienen. In verband met de drukte bij de RVO is deze termijn verlengd tot en met zondag 5 april 2020.