Het kabinet heeft een breed pakket noodmaatregelen getroffen om de financiële gevolgen van de corona-crisis zoveel mogelijk te beperken.

In deze blog informeren we je over de verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB).

Het kabinet heeft in de kamerbrief van 12 maart 2020 aangekondigd een tijdelijke faciliteit onder de BMKB open te stellen voor MKB-bedrijven die getroffen zijn door de uitbraak van het corona-virus. De BMKB wordt zodoende verruimd met een corona-luik: de BMKB-C.

Onder de BMKB-C kunnen MKB-bedrijven, die worden geraakt door de gevolgen van het corona-virus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden. Deze tijdelijke maatregel geldt tot 1 april 2021.

De BMKB-C kan worden benut door MKB-bedrijven met hooguit 250 personeelsleden en is bedoeld voor een overbruggingskrediet of de verhoging van een rekening courant-krediet bij een financier, met een looptijd tot twee jaar.

De BMKB-C staat niet open voor het grootbedrijf, natuurlijke personen, landbouw, visserij, publieke gezondheidzorg, bedrijven in de financiële sector en vastgoed. Deze sectoren hebben hun eigen ondersteunende instanties/regelingen.

In de reguliere BMKB beloopt het borgstellingskrediet maximaal 50% van het krediet dat de financier – dat is vaak een bank – verstrekt. De borg van de overheid bedraagt daarbij 90% van dit borgstellingskrediet. Onder de tijdelijke BMKB-C wordt de maximale omvang van het borgstellingskrediet verhoogd van 50% naar 75%.

De premie die de overheid zelf in rekening brengt wordt verlaagd van 3,9% naar 2%. Het kabinet vindt dat ook de banken goed dienen te blijven kijken naar de kosten die zij zelf in rekening brengen bij hun klanten en of die nog steeds reëel zijn.

Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB is versoepeld. Financiers kunnen daardoor gemakkelijker en sneller kredietfaciliteiten verruimen waardoor meer MKB-bedrijven eerder meer geld kunnen lenen.

Zo wordt de looptijd van een krediet verlengd tot vier jaar, zodat ondernemers meer tijd hebben om deze terug te betalen. De toegang tot de BMKB wordt laagdrempeliger: er kan behalve via een uitgebreide liquiditeitsprognose ook worden gekeken via een omzettoets.

Zie voor meer informatie de website van de RVO.

Veelgestelde vragen

Klik hier voor veelgestelde vragen over de BMKB en de antwoorden van de overheid daarop.