Staatssecretaris Vijlbrief heeft op 24 april 2020 de volgende zes aanvullende belastingmaatregelingen vanwege de corona-crisis aangekondigd:

  • Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling;
  • Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium;
  • Werkkostenregeling;
  • Fiscale corona-reserve in de vennootschapsbelasting;
  • Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap;
  • Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen.

De maatregelen worden nog verder uitgewerkt, zodat ze zo spoedig mogelijk kunnen ingaan.

In deze blog zetten wij de aangekondigde aanvullende belastingmaatregelen op een rij. Zodra hierover meer duidelijkheid ontstaat, zullen wij de belastingmaatregelen in afzonderlijke blogs nader uitwerken.

Een verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Onder andere in het MKB zijn er veel ondernemers (DGA’s) die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij een zogenaamd aanmerkelijk belang hebben. Zij moeten loonheffingen betalen over een loon dat passend is bij de arbeid die ze verrichten. Ook als de onderneming minder of geen omzet behaalt, moet deze belasting nog steeds worden betaald.

Omdat er door de corona-crisis veel omzetverlies is, wordt mogelijk gemaakt dat deze DGA’s tijdelijk van een lager loon mogen uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. De vormgeving hiervan zal vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling als die tijdens de kredietcrisis in 2009 is getroffen. Dit betekent een voordeel van ongeveer € 6.200 voor een gemiddelde DGA.

Maatregel voor zzp’ers: versoepeling urencriterium

Ondernemers hebben recht op verschillende soorten ondernemersaftrek. De bekendste is waarschijnlijk de zelfstandigenaftrek. Hiervan kunnen ondernemers alleen gebruik maken als ze 1225 uur per jaar aan hun onderneming besteden en ondernemer zijn voor de inkomstenbelasting.

Om te voorkomen dat ondernemers het recht op de aftrek verliezen zal de Belastingdienst er vanaf 1 maart 2020 tot en met (inmiddels verlengd) 30 september 2020 van uitgaan dat deze ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als ze die uren niet daadwerkelijk hebben besteed.

Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen. Gemiddeld gaat dit om een voordeel van € 1.800.

Werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen aan werknemers geven. De vrije ruimte die werkgevers hebben om deze onbelaste vergoedingen te geven wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Dit is een extra vrij bedrag van maximaal € 5.200 per werkgever.

Werkgevers die daar ruimte voor hebben, kunnen hun werknemers in deze moeilijke tijd zodoende extra tegemoet te komen.

Fiscale corona-reserve in de vennootschapsbelasting

Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het mogelijk om verliezen die bedrijven, die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting, dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking nemen bij het bepalen van de winst van 2019. Normaal kan dit ‘verrekenen’ van verlies pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn.

Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het door de corona-crisis verwachte verlies voor het jaar 2020 als fiscale corona-reserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze corona-reserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019. Gemiddeld ontvangt een B.V. daardoor € 25.000 al in 2020 in plaats van in 2021.

Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat als doel heeft om fiscaal gedreven belastinguitstel door DGA’s te ontmoedigen, wordt een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023.

DGA’s hebben zo meer tijd, tot eind 2023, om zich voor te bereiden en schulden aan de eigen vennootschap die hoger zijn dan € 500.000 (exclusief eigenwoningschulden) af te lossen.

Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

Kredietverstrekkers zoals banken willen klanten de mogelijkheid bieden een betaalpauze van rente en aflossing aan te gaan voor maximaal zes maanden, als zij tijdens de corona-crisis tijdelijk niet aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Voor hypotheken waarvoor een fiscale aflossingsverplichting geldt, moet dit volgens de huidige fiscale regels bij een pauze in 2020, uiterlijk in 2021 worden terugbetaald.

Een nieuw beleidsbesluit regelt twee zaken:

  • Ten eerste hoeft de aflossingsachterstand niet uiterlijk 31 december 2021 te worden betaald, maar kan deze (direct) worden uitgesmeerd over de resterende looptijd (van maximaal 360 maanden);
  • Ten tweede kan een klant in plaats hiervan kiezen om zijn resterende lening te splitsen. Hierdoor hoeft de maximaal zes maanden achterstand niet per definitie te worden uitgesmeerd over de resterende looptijd, maar kan dit ook apart binnen bijvoorbeeld vijf jaar worden afbetaald.